Sekcja sztuki nowoczesnej i współczesnej w SAP

SAP - logoKoleżanki i Koledzy
zarząd SAP zamierza utworzyć nową strukturę organizacyjną – sekcję zrzeszającą przedstawicieli galerii handlujących sztuką nowoczesną i współczesną. Ideą powołania sekcji jest konieczność reprezentowania wspólnych interesów marszandów i antykwariuszy. Dotyczy to przede wszystkim spraw związanych z działalnością podmiotów gospodarczych jak standardy obiegu dokumentów, relacje z ekspertami, ubezpieczenie firm i towaru, warunki eksportu itd. SAP zrzesza przedstawicieli ponad stu firm działających na polskim rynku, jednakże środowisko galerii zajmujących się sztuką współczesną jest reprezentowane zaledwie przez kilka podmiotów gospodarczych. W kwietniu przyszłego roku odbędzie się I Kongres Muzealników Polskich, w czasie którego będzie możliwość przeprowadzenia dyskusji o relacjach pracownicy muzeów – handlarze dziełami sztuki. Uważamy, że konieczne jest wytypowanie wspólnych przedstawicieli reprezentujących całe nasze środowisko, gdyż będzie to doskonała okazja do omówienia np. pracy muzealników w roli ekspertów. Zarząd SAP dostrzega zmiany zachodzące na polskim rynku sztuki i z uznaniem ocenia pracę marszandów umiejętnie promujących nowe pokolenie artystów. Istotne jest, że nasz rynek cały czas ulega zmianom – adaptowane są nowe narzędzia pracy, jak np. Internet, co stawia przed środowiskiem ciągle nowe wyzwania. Chcielibyśmy wspólnie wypracowywać standardy naszej działalności i wykorzystując dotychczas nabyte doświadczenia ułatwiać pracę i pomagać tym, którzy tego potrzebują. Zapraszamy zatem koleżanki i kolegów z branży do wstąpienia w szeregi SAP i do dalszej, wspólnej pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontaktowanie się z Panią Janiną Górką-Czarnecką, właścicielką Galerii Artemis (Kraków, ul. Poselska 15, tel. 12 422 03 94, tel.kom.: 602 278 408), wiceprezes SAP, którą na czas tworzenia sekcji zarząd powołuje na jej kierownika.
Jednocześnie, dostrzegając zmiany zachodzące na rynku, zarząd ma świadomość, że są one w wielu przypadkach udziałem ludzi młodych, którzy jeszcze nie prowadzą swoich firm, ale szykują się albo do ich przejęcia, albo do utworzenie własnych, w oparciu o swoje oryginalne pomysły. Są innowacyjni, korzystają z nowych mediów, mają już pewne doświadczenie, ale potrzebują własnej platformy komunikacyjnej i wsparcia organizacyjnego i prawnego. Zarząd SAP proponuje zatem utworzenie w ramach Stowarzyszenia sekcji młodych marszandów. Będzie ona działać w oparciu o istniejące struktury SAP dając jednocześnie swobodę w przekazywaniu myśli i doświadczeń i gwarancję możliwość korzystania z wiedzy starszego pokolenia handlarzy dziełami sztuki. Osobą kontaktową w ww. sprawie będzie Pani Janina Górka-Czarnecka.
W świetle powyższych zmian zarząd SAP informuje, że nastąpi zmiana nazwy Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich.

Zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30