Nowy kurs - Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne

04-gieraga2

Osoby które nie zdążyły zapisać się na studia podyplomowe/kurs "Rynek sztuki i antyków" zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowego kursu "Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne".

Rekrutacja na I edycję kursu "Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne" niedługo dobiegnie końca. 

Zostały już tylko ostatnie 2 wolne miejsca na  nowym kursie! Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do zapisów, gdyż lada dzień zamkniemy listę uczestników.

Początek zajęć - 19/20 października 2019 r. (I zjazd).

 

Program zajęć i informacje ogólne - plik do pobrania

 

Kurs „Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne” organizowany jest wspólnie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich, zrzeszające przedstawicieli domów aukcyjnych i największych galerii działających w Polsce. 

W trakcie zajęć wykładowcy będą kładli nacisk na prezentowanie walorów ekonomicznych obiektów artystycznych dostępnych na rynku i przekażą studentom wiedzę umożliwiającą samodzielną ocenę ich atrakcyjności  jako alternatywnych dóbr inwestycyjnych. 

Do udziału w kursie szczególnie zachęcamy osoby, które mają już podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku sztuki. Tym zaś, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką, sugerujemy zwrócenie uwagi na studia podyplomowe „Rynek sztuki i antyków”, prowadzone w Krakowskiej Akademii od ponad 10 lat, których celem jest udostepnienie studentom podstawowej wiedzy na temat działania polskiego i światowego rynku sztuki. Ukończenie tych studiów daje dobre podstawy do poszerzenia wiedzy o zagadnienia z pogranicza sztuki i ekonomii.

 

Potencjalni uczestnicy: absolwenci studiów podyplomowych/ kursu „Rynek sztuki i antyków” oraz inne osoby posiadające podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku sztuki.

Cel: zapoznanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w dzieła sztuki z mechanizmami funkcjonowania rynku sztuki na różnych polach.

 

 

Liczba godzin ogółem: 75 (tj. 5 weekendowych zjazdów), 

Cena kursu: 3 300 zł.

Wpisowe: 100 zł

Wpisowego nie muszą uiszczać absolwenci studiów podyplomowych/kursu „Rynek sztuki i antyków”.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie zachęcamy do pośpiechu, gdyż w przypadku organizowanych przez nas studiów/kursów zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc, po którym wpisujemy już tylko na listę rezerwową.

 

Procedura zapisu na kurs:
W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni:
Rekrutacja elektroniczna dostępna jest pod linkiem:
  https://rekrutacja-csp.ka.edu.pl/?_ga=2.184330479.854333893.1557732227-362629137.1554200279

Pomoc związana z serwisem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Podczas rejestracji elektronicznej należy uzupełnić swoje dane osobowe w elektronicznym arkuszu, wydrukować go, podpisać i wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego - wysłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) na adres uczelni.
Przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Informujemy, że zjazdy będą odbywać się średnio co dwa tygodnie w weekendy (tzn. w soboty i niedziele) w Krakowie. W sobotę zajęcia rozpoczynać się będą o godz 12:00 i trwać do godz ok. 19:00, zaś w niedzielę od ok. 9:00 do ok. 16:00. Cały kurs zajmie 5 weekendowych zjazdów.

Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich 
al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków 
tel. 792 393 546, 12 6327996
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
www.antykwariusze.pl


Specjalista ds. studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków"
tel. 792 393 546
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Andrzej Gieraga (ur.1934) Relief, akryl, tektura, 80x80 cm

04-gieraga2

 

 

Program kursu

Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne

Autor programu:

dr Wojciech Niewiarowski 

 

I. WARTOŚCI EKONOMICZNE DZIEŁ SZTUKI  Z WYBRANYCH SEGMENTÓW RYNKU

 

1. Jak kształtowały się ceny prac malarzy akademickich i monachijskich na rynku antykwarycznym po 1989 roku?  

Wycena twórczości przedstawicieli malarstwa z przełomu XIX/XX w., reprezentujących akademizm jak Siemiradzki, Matejko, Bakałowicz oraz tzw. monachijczyków – Brandt, Wierusz-Kowalski i in. na rynku polskim i światowym.

 

2. Popularność przedstawicieli Młodej Polski na tle twórców Art Nouveau. 

Pozycja na rynku głównych reprezentantów Młodej Polski - Wyspiańskiego, Stanisławskiego i innych  na tle notowań światowych przedstawicieli malarstwa secesyjnego - Klimta, Schiele i in.

 

3. Polska awangarda pierwszej połowy XX wieku.     

Futuryści, kubiści i ekspresjoniści: Czyżewski, Markus, Chwistek, Pronaszkowie, Hulewicz, Witkacy, Rafał Malczewski i in.       

 

4. Nowy klasycyzm (szkoła wileńska) i symbolizm.

Rytm - Zak, Kramsztyk, Slendzinski oraz Malczewski, Hofman jako lokalne sławy.

 

5. Artyści z Krakowa – kapiści, koloryści, Kossakowie.

Pozycja rynkowa dzieł kapistów (Cybis, Czapski, Waliszewski, Rudzka-Cybisowa) i kolorystów krakowskich jak Szancenbacha, Weissa, Joniaka oraz ciekawe przypadki twórców spoza Krakowa jak Tadeusza Sprusiaka i Józefa Wasiołka; twórczość rodu Kossaków jako element inwestycji niskiego ryzyka.

 

6. Przyczyny wysokich notowań dzieł przedstawicieli Grupy Krakowskiej.

Geneza i skład I, II i III Grupy Krakowskiej, ocena twórczości ich przedstawicieli przez krytyków oraz notowania na przykładzie dzieł Sterna, Jaremy i in; fenomen Kantora jako artysty wielokulturowego.  

 

7. Łódzka awangarda i postkonstruktywizm od Strzemińskiego po współczesność  – obecna sytuacja rynkowa i perspektywy rozwoju tego segmentu rynku.   

Historia powstania kolekcji ar, analiza twórczości Strzemińskiego, Kobro i ich następców: Kunki, Modzelewskiego, Krygiera, Fijałkowskiego, Gieragi oraz obecnych postkonstruktywistów– Janyszka, Lis-Marcinkiewicz i innych - ewolucja cen ich obrazów.

 

8. Notowania polskich artystów żydowskich na rynku polskim i światowym.

Twórczość Maurycego Gottlieba, malarze przełomu wieków, Bruno Schulz, Artur Szyk, Jung Idisz i przedstawiciele awangardy (m.in. Adler, Szwarc, Berlewi), wybrani artyści okresu międzywojennego, metaloplastyka.

 

9. Ecole de Paris – modelowy przykład budowania nowego segmentu rynku sztuki.      

Historia utworzenia rynku promującego malarzy paryskich, głowni przedstawiciele nurtu i kolekcjonerzy ich  twórczości.

 

10. Sztuka powojenna – najwyżej wyceniani artyści, konfrontacja rynków: polskiego, europejskiego i amerykańskiego na podstawie światowych rankingów ostatniej dekady.    

Zestawienie notowań polskich artystów powojennych z karierami rynkowymi głównych przedstawicieli sztuki niemieckiej, angielskiej i amerykańskiej.

 

11. Inwestowanie w grafiki – metody identyfikacji, prawidłowy opis i mechanizmy wyceny; grafika artystyczna na aukcjach na świecie i w Polsce.  

Dawni mistrzowie (Dürer, Rembrandt, Piranesi, Goya) i klasycy nowoczesności, przedstawiciele polskiej grafiki artystycznej od końca XIX w. do współczesności, drzeworyt japoński; cechy odbitki graficznej decydujące o ocenie wartości.

 

12. Rzeźba nowoczesna i współczesna na rynku sztuki - rozwój historyczny, identyfikacja, ocena, udział w polskim rynku.          

Elementy historycznego rozwoju  dostępnych na rynku kategorii rzeźb; problematyka autorstwa, nakładu i jakości wykonania; omówienie obecności i atrakcyjności rzeźby na polskim rynku sztuki.

 

13. Fotografia kolekcjonerska– identyfikacja, opis, historia rozwoju, kolekcjonowanie i pozycja na rynku.      

Historia fotografii kolekcjonerskiej na świecie i w Polsce. Specyfika, cechy techniczne i artystyczne. Znaczenie i miejsce na rynku sztuki. Ceny i notowania.

 

14. Potencjał inwestycyjny drzemiący w obiektach rzemiosła artystycznego i użytkowego.  

Rozpoznawanie i hierarchizacja podstawowych cech wpływających na wartość obiektów rzemiosła artystycznego. Odmienność rynku światowego i polskiego - potencjał czy ograniczenie w inwestowaniu?

 

15. Sztuka polskiego plakatu – opis, historia rozwoju, znaczenie polskiej szkoły plakatu w kontekście międzynarodowym, wartość rynkowa i walory kolekcjonerskie.  

Najważniejsi twórcy polskiego plakatu, szacowanie, dostępność, rynek krajowy w kontekście notowań światowych.

 

16. Starodruki, inkunabuły i wydawnictwa współczesne – ozdoby gabinetów czy wyrafinowane  inwestycje?    

Definicje podkategorii obiektów, metody identyfikowania i opisu, ocena rzadkości, wycena i potencjał inwestycyjny drzemiący w starodrukach.

 

17. Sztuka naiwna- nowe pole do działania dla inwestorów.    

Od Celnika H. Rousseau do Nikifora i Ociepki, kolekcjonerzy, wystawy, wycena.

 

II. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RYNKU SZTUKI

 

18. Metody identyfikacji dzieł sztuki – rodzaje badań, wyniki i ich interpretacja.  

Prawidłowy opis, analiza formalna, analiza treściowa i interpretacja, analiza porównawcza, badania fizyko chemiczne, rtg, podczerwień, UV, umiejętność zastosowania i interpretacji badań identyfikujących czas powstania dzieła.    

 

19. Wpływ importu dzieł sztuki na polski rynek aukcyjny.    

Powiazania polskich artystów z krajami zachodnioeuropejskimi i Ameryką, eksplorowanie rynków zachodnio europejskich i amerykańskich przez polskich handlarzy, obiekty zagraniczne na polskich aukcjach.

 

20. Dokumenty na rynku dzieł sztuki.

Funkcjonowanie ekspertów na polskim rynku sztuki i rynkach zagranicznych, soft law oraz regulacje prawne związane z wyceną i oceną czasu powstania a także uporządkowanie terminologii związanej z działalnością ekspercką (opinie, ekspertyzy, oceny, wyceny, itd.) 

 

21. Rynek sztuki – wybrane zagadnienia prawne.  

Due diligence na rynku sztuki, status zabytku a współczesny rynek dzieł sztuki, regulacje wywozowe dotyczące dzieł sztuki, księgi ewidencyjne, współpraca uczestników rynku sztuki w przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotami dobrami kultury. 

 

22. Artinfo TOP 1000 - indeks rynku dzieł sztuki w Polsce.  

Omówienie wyników rynku dzieł sztuki w Polsce, obejmuje prezentację i analizę rankingów oraz wykresów i zestawień, w tym Artinfo TOP 1000, czyli spisu tysiąca najdrożej sprzedanych obiektów w historii rynku - od 1989 roku.

 

23. Weryfikacja statusu dzieł sztuki i antyków – korzystanie z internetowych baz danych i możliwości dalszej weryfikacji.      

Omówienie polskich i światowych baz danych służących do weryfikowania statusu prawnego dzieł sztuki; możliwości dalszej weryfikacji i postępowania w przypadku obiektów problematycznych.

 

24. Rola Internetu w sprzedaży dzieł sztuki.       

Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku sztuki wobec dynamicznie rosnących sprzedaży internetowych zarówno od strony kolekcjonerów jak i profesjonalnych sprzedawców.

 

25. Ocena kondycji rynku sztuki na podstawie aktualnych raportów firm monitorujących jak Artprice, TEFAF i innych.           

Najważniejsze raporty dotyczących aktualnej sytuacji rynku sztuki i wynikające z nich konkluzje.

 

26. Sztuka współczesna - dlaczego koło wyparło konia?    

Tematyka z obszaru rynku sztuki współczesnej i najnowszej. Przedstawione zostaną najciekawsze galerie z Polski i za granicy. Zarysowane sylwetki kilku najlepiej rokujących twórców tzw. młodego pokolenia. Postaramy się również znaleźć odpowiedź, czy kupowanie młodych artystów jest dobrym krokiem? Jak szukać by znaleźć? I co wpłynęło na tak radykalną zmianę w zainteresowaniach kolekcjonerskich ostatnich lat.

 

III. WALORY INWESTYCYJNE OBIEKTU ZNAJDUJACEGO SIĘ NA RYNKU SZTUKI

 

27. Dzieło sztuki jako inwestycyjne dobro alternatywne – historia inwestowania w dzieła sztuki i porównanie rentowność z innymi dobrami alternatywnymi.  

Historia inwestowania w dzieła sztuki na przykładach funduszy „Skóra na niedźwiedziu” i brytyjskiego funduszu emerytalnego kolei, fundusze inwestycyjne obecnie działające, m.in. The Fine Art Group , art banking (art investing) i wealth menagement, porównanie rentowności inwestycji w dzieła sztuki z S&P 500, obligacjami państwowymi i złotem.

 

28. Wskaźniki oceniające rentowności inwestycji w dzieła sztuki.    

Najważniejsze indeksy: Mei Moses, Artprice100 i Artprice Global oraz inne, także opracowania kształtujące opinie inwestorów.

 

29. Kolekcja sztuki, czyli praca nigdy się nie kończy.  

Na wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia z jakimi może spotkać się kolekcjoner i jego doradca, od określenia celu i kształtu kolekcji, poprzez zakup dzieła sztuki, po jego zabezpieczenie.

 

30. Fundusze inwestycyjne i emerytalne lokujące środki w dzieła sztuki.          

Fundusze inwestujące w dzieła sztuki, historia ich aktywności szczególnie w okresie kryzysu lat 80. XX wieku i działające obecnie, mechanizm funkcjonowania funduszy emerytalnych dla artystów i lokujących aktywa w dzieła sztuki. 

 

31. Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych na rynku sztuki.  

Zagadnienia psychologiczne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku sztuki ze  szczególnym uwzględnieniem problemów reakcji na straty, percepcji ryzyka w kontekście teorii perspektywy (m.in. hedonistyczne kadrowanie, efekt dyspozycji, efekt status quo) i błędów wynikających z heurystycznego myślenia oraz wpływu emocji. Dzięki zdobytej wiedzy słuchacze będą w stanie identyfikować systematyczne błędy w swoich decyzjach inwestycyjnych oraz analizować scenariusze inwestycyjne z uwzględnieniem wpływu emocji i pułapek związanych z przetwarzaniem informacji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu.

 

 

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Czerwiec 2021 Lipiec 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30