Lekarstwo dla artystów plastyków na czas kryzysu

samp kolorLekarstwo dla artystów plastyków na czas kryzysu 
- zmiana w przepisach podatkowych
proponowana przez zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich

Pismo do pobrania

Panująca pandemia w istotny sposób ogranicza kontakty twórców ze sfery kultury z jej odbiorcami. W przypadku artystów plastyków, zostali oni w poważnym stopniu pozbawieni możliwości prezentowania swoich dzieł w galeriach i muzeach oraz odwiedzania ich pracowni. Internet, jako jedyna forma kontaktu, nie jest akceptowaną przez wszystkich kolekcjonerów metodą zakupu dzieł sztuki. Oprócz obecnych utrudnień, ograniczających prezentowanie i sprzedaż obrazów, grafik i rzeźb, w najbliższej przyszłości dojdą następne. Kryzys ekonomiczny jest nieunikniony a w jego warunkach dzieła artystów plastyków będą zapewne jedną z ostatnich, pożądanych przez klientów grup towarów. Nieuchronne jest, że grupy społeczne - artyści plastycy, utrzymujący się ze sprzedaży swoich dzieł i marszandzi prowadzący galerie, niebawem pozbawieni zostanie środków utrzymania. Oceniamy, że może to być kilkanaście tysięcy twórców i kilkuset pośredników. Zdając sobie sprawę z powagi narastającego problemu, zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich proponuje podjęcie konkretnych działań zaradczych pozwalających artystom plastykom na przetrwanie najgorszych czasów. Nasz projekt polega na wprowadzenia zmian w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i idzie w kierunku pobudzenia popytu na dzieła sztuki przy zachowaniu wpływów do budżetu państwa na co najmniej niezmienionym poziomie, z perspektywą ich zwiększenia. Proponujemy następujące zmiany:


1. Do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, w roku obrachunkowym, można zaliczyć wydatki poniesione na zakup dzieł sztuki do wysokości 5% przychodów za rok ubiegły.
2. Ww. koszty muszą być udokumentowane paragonami lub fakturami wystawionymi przez firmy profesjonalnie handlujące dziełami sztuki (czyli przede wszystkim zrzeszone w SAiMP).
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o podatku dochodowym (Art.22c), zakupione przez przedsiębiorcę dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji i nie można zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Przypomnę, że podatek dochodowy oblicza się odejmując od kwoty zarobionej przez firmę (czyli przychodu) kosztów poniesionych na jej działanie (koszty uzyskania przychodów) i tak wyliczony dochód podlega opodatkowaniu podatkiem PIT (osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą) lub CIT (firmy). Sugerujemy umożliwienie przedsiębiorcy wliczenia do kosztów uzyskania przychodów w roku bieżącym wydatków poniesionych na zakup dzieł sztuki w wysokości do 5% przychodu z roku ubiegłego. Tak więc firma, która w 2019 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1 mln zł, mogłaby w 2020 roku zakupić i wliczyć w koszty dzieła sztuki o wartości do 50 tys. zł. Oczywiście zwiększając koszty podmiot gospodarczy zmniejszy podstawę opodatkowania i odprowadzi mniejszy podatek do skarbu państwa. Aby zrekompensować tę różnicę druga część naszego projektu przewiduje, że wliczane do kosztów uzyskania przychodów dzieła sztuki musiałyby być zakupione w firmach prowadzących profesjonalną ich sprzedaż. Zatem każdy zakup udokumentowany byłby wystawioną fakturą i dla galerii oraz domów aukcyjnych stanowiłby sprzedaż opodatkowaną podatkami VAT i CIT. Kwoty z tytułu tych dwóch danin (VAT wynosi 23%, a CIT 19%), w całościowym rozliczeniu projektu, odprowadzone do urzędów skarbowych gwarantowałyby wpływy przewyższające stratę wynikającą ze zmniejszonego, poprzez podwyższenia kosztów uzyskania przychodów, podatku. Dodatkowo, wprowadzenie ww. regulacji powinno spowodować wzrost sprzedaży dzieł sztuki obecnie tworzących artystów, a zatem także dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu płaconego przez nich podatku dochodowego.
Nasz projekt oprócz aspektu ekonomicznego, deski ratunkowej dla artystów plastyków w warunkach kryzysowych, ma także szersze znaczenie dla polskiej kultury w sferze przyszłości. Wprowadzenie ww. regulacji podatkowej byłoby zachętą dla przedsiębiorców do poważniejszego zainteresowania się sztuką i wprowadzenia jej do miejsca pracy, tzn. ich życia codziennego. W istotny sposób wpłynęłoby to na rozwój polskiej sztuki i kultury.
Pisma w ww. sprawie wysłaliśmy zarówno do Ministra Finansów jak i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, licząc na jego wsparcie. Wierzymy, że Ministerstwo Finansów zainteresuje się proponowaną nowelizacją prawa i wprowadzi ją w życie, tak by mogła ona zacząć przynosi konkretne, pozytywne rezultaty zanim kryzys, którego spodziewamy się na rynku sztuki pod koniec roku, zacznie niszczyć polskie środowisko artystyczne związane ze sztukami plastycznymi.

W imieniu Zarządu SAiMP
dr Wojciech Niewiarowski
Prezes Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30