Biuletyn SAP nr 116 - 05/06.2010
     Jednym z najważniejszych wydarzeń w funkcjonowaniu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich było doroczne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 8 czerwca 2010 roku w Krakowie. Zebranie poprowadził Pan Konstanty Węgrzyn. Było ono bardzo bogate w treść i inicjatywy członków SAP.

   Na Walnym Zgromadzeniu SAP jednogłośnie przegłosowano przyjęcie ?Podstawowych zasad działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP? (przygotowanych przez Panów Wojciecha Niewiarowskiego i Piotra Lengiewicza), jako wskazówek etycznych dla antykwariuszy. Zasady układane są od ponad dwóch lat i modyfikowane zgodnie ze zgłaszanymi w tym czasie uwagami członków. Są one do wglądu na stronie internetowej www.antykwariusze.pl. Zachęcam także do zapoznania się z protokołem z Walnego Zgromadzenia, gdzie ta i poniższe kwestie przedstawione są  dokładniej.
    Pan Rafał Kamecki zaprezentował nową, rozbudowaną stronę  internetową SAP, która ma być bardziej funkcjonalna i  w większym stopniu prezentować wszystkich członków. W związku z tym będzie tam poszerzony dział poświęcony członkom SAP, gdzie zamieścimy szczegółowe dane o galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych naszych członków (wraz z kontaktami tel, e-mailami, linkami do strony, opisem działalności itp.). Będziemy czynić starania, aby wszystkich włączyć w budowę tej strony (aby np. każdy członek sam mógł zmieniać swoje dane i widoczne informacje o sobie na stronie w miarę potrzeb). Zmodernizowaliśmy i nieco odświeżyliśmy logo SAP, na bazie którego Pan Rafał Kamecki zaprojektował baner reklamowy  (w postaci roll-up), który będzie rozkładany na współorganizowanych przez SAP konferencjach, zebraniach itp. Warto również w tym momencie przypomnieć, że każdy członek ma prawo używać logo SAP i CINOA na swoich materiałach reklamowych, wizytówkach, stronie internetowej itp.
    Pani dr Katarzyna Zalasińska zaprezentowała na forum Walnego Zgromadzenia interpretację Ustawy z dnia 18 marca 2010 ?o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw?. Polecam tutaj szczególnie zapoznanie się z protokołem z Zebrania, gdyż prezentacja zawierała wiele praktycznych uwag.
W kolejnej części zebrania Pan Wojciech Niewiarowski scharakteryzował pokrótce stanowisko SAP w sprawie ekspertów na rynku sztuki, które dotyczyło charakterystyki polskiego rynku sztuki, obecnych warunków pracy osoby wykonującej zawód eksperta oraz propozycje unormowań prawnych zawodu eksperta. Zaznaczył, że ze strony prawnej nic nie stoi na przeszkodzie, aby muzealnik prowadził własną działalność gospodarczą po pracy jako ekspert.
    Na Walnym Zgromadzeniu zaprezentowała się również Grupa Filmowa Rekontrplan, która  przedstawiła propozycję uczestnictwa członków SAP w serii programów telewizyjnych o sztuce.
   Wspomnę również o interesującym wystąpieniu Pani Alicji Harackiewicz, która pokrótce zaprezentowała plany festiwalu/targów sztuki z imprezami towarzyszącymi, które mają mieć zasięg międzynarodowy i odbywać się cyklicznie od 2011 roku. Miasto udostępniło nowo wybudowaną infrastrukturę w postaci hali widowiskowo-sportowej Gdańsk-Sopot (o łącznej powierzchni wystawowej ok. 6.000 m2) wraz z powierzchnią ekspozycyjną, zapleczem seminaryjnym, wykładowym, gastronomicznym, technicznym i biurowym. Mają to być zatem nowoczesne, międzynarodowe, coroczne targi sztuki, wystawy, seminaria, konferencje i szkolenia dla branży. Jeżeli impreza dojdzie do skutku, co w głównej mierze zależy od Państwa, o  szczegółach będziemy  informować na bieżąco.
    Jako że SAP jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej antykwariuszy i marszandów sztuki z całego świata - CINOA, wspomnę również o Walnym Zgromadzeniu tej organizacji. Najbliższe zebranie odbędzie się w Pradze w dniach 24-26 czerwca 2010, na którym SAP będzie reprezentował Pan Konrad Szukalski. Walne Zgromadzenie CINOA w 2011 roku  odbędzie się w Petersburgu również pod koniec czerwca. Zachęcam wszystkich członków do uczestnictwa w tym zebraniu. W takim Walnym Zgromadzeniu udział może wziąć każdy z członków stowarzyszonych w poszczególnych Stowarzyszeniach jako gość.
    Należałoby wspomnieć także o planach na przyszłość SAP. Zamierzamy zorganizować dla członków SAP spotkanie z policją, w celu opracowania procedur zachowania w sytuacjach niejasnych. Nawiązaliśmy bowiem współpracę z policją, widząc wspólne problemy i jeśli tylko będzie to możliwe, spotkanie to odbędzie się jeszcze w tym roku. Współpracujemy także nad tworzeniem portalu antykwarycznego obejmującego na razie rynek papierowy. Prowadzimy również rozmowy z Państwowym Ośrodkiem Ochrony Dóbr Kultury i Komendą Główną Policji, dotyczące wdrożenia programu OBJECT_ID, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieł sztuki poprzez stosowanie właściwego opisu i tworzenia dokumentacji wizualnej.
    Po Walnym Zgromadzeniu SAP odbyło się kolejne z cyklu konferencji (współorganizowanych przez SAP i Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) seminarium pt. ?PROBLEMATYKA AUTENTYCZNOŚCI DZIEŁ SZTUKI NA POLSKIM RYNKU - TEORIA * PRAKTYKA * PRAWO?. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Miziołek, prof. dr hab. Tadeusz Widła, prof. dr hab. Stanisław Waltoś oraz Pan Marek Lengiewicz. Wykładom towarzyszyła interesująca dyskusja (m.in. pomiędzy antykwariuszami, a muzealnikami). Seminaria cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że planowana ilość spotkań po wakacjach została zwiększona z dwóch do czterech. Odbędą się one w Warszawie w następujących terminach: 14 września, 12 października, 7 listopada i 4 grudnia. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.
   Zachęcam również do uczestnictwa we współorganizowanych przez Stowarzyszenie Antykwariuszy  Polskich i Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dwusemestralnych studiach podyplomowych ?Rynek sztuki i antyków?, których już IV edycja rozpocznie się w październiku 2010 roku. Wykładowcami są przede wszystkim członkowie naszego Stowarzsyszenia, dyrektorzy muzeów, wykładowcy z uniwersytetów ? a więc zarówno znamienici specjaliści, jak i praktycy. Rekrutacja trwa do końca sierpnia. Wszelkich informacji udziala sekretariat SAP.  

Zuzanna Migo-Rożek
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30