Biuletyn SAP nr 117 - 07/08.2010
    Na wstępie tego biuletynu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, chciałabym przypomnieć, że z dniem 5 maja 2010 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zmieniająca przepisy dotyczące wywozu zabytków za granicę. Aktualnie trwają prace nad dokumentami wywozowymi w Departamencie Ochrony Zabytków wchodzącym w skład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego  dyrektor zwrócił się do SAP z prośbą o uwagi. W imieniu wszystkich członków SAP, razem z całym Zarządem opracowaliśmy nasze stanowisko oraz uwagi z punktu widzenia praktyków i przekazaliśmy je do Ministerstwa. Mam nadzieję, że w kolejnym biuletynie będziemy mogli już  przekazać Państwu informację o gotowych wzorach dokumentów wywozowych.

    W nawiązaniu do wspomnianej Ustawy, przypomnę  wykład Pani dr Katarzyny Zalasińskiej (eksperta z zakresu prawa ochrony zabytków na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), która  na Walnym Zgromadzeniu SAP przedstawiła interpretację owej nowelizacji z punktu widzenia stosowania jej w praktyce. Ustawa zmieniła przede wszystkim definicję zabytku, bowiem od 2003 roku tak naprawdę  nie bardzo było wiadomo co jest zabytkiem. Inna ważna kwestia, która uległa zmianie, dotyczy wywozu za granicę na stałe dzieł sztuki. Według znowelizowanej ustawy istnieją obecnie trzy kategorie wywożonych obiektów. Na obiekty zaklasyfikowane do 1-szej kategorii obowiązuje całkowity zakaz wywozu, na obiekty z 2-giej kategorii konieczne jest pozwolenie, zaś obiekty 3-ciej kategorii są zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia (Art 59). I-sza kategoria nie jest do końca konkretna. Odnośnie zaś obiektów, na które potrzebne jest pozwolenie wywozowe, ustala się je wg dwóch kryteriów - wieku i ceny. Z tym, że nie przy wszystkich kategoriach obiektów oba wymagania muszą być spełnione (np. przy wywozie zabytków archeologicznych istotne jest tylko kryterium wieku). W przypadku obowiązujących do danego obiektu dwóch kryteriów ? wymagane jest pozwolenie jeżeli przekroczone są oba warunki jednocześnie, tzn. jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony - nie jest wymagane pozwolenie. Kategorie wieku i wartości przepisane są z rozporządzenia wspólnotowego obowiązującego w Polsce od 2003 roku. Co istotne ? na granicy straż może zażądać zaświadczenia, że obiekt nie potrzebuje pozwolenia na wywóz. Ponadto organ kontrolujący ma prawo zatrzymać przewożone dzieło ? jeśli nie ma żadnych  dokumentów albo kiedy są one niewiarygodne lub jeśli wycena wzbudza wątpliwości. Dlatego tak ważne jest obecnie sprecyzowanie wzorów dokumentów wywozowych, które właśnie są opracowywane przez MKiDN.
    Odnośnie  uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w ustawie zaznaczono, że musi to być ?Instytucja wyspecjalizowana?. Dodano jedno słowo ? ?wyspecjalizowany? ? aby wykluczyć nadmiar niewiarygodnych osób, które mogłyby wydawać zaświadczenia. Ale jest to jednak niedookreślone. Jeżeli jednak ktoś jest członkiem SAP, to istnieje domniemanie, że jest podmiotem wyspecjalizowanym, bo inaczej nie zostałby członkiem Stowarzyszenia, które prowadzi selekcję przy przyjmowaniu nowych członków, stawiając wymagania dotyczące osób polecających.
    Chciałabym także nawiązać do Walnego Zgromadzenia CINOA, które  odbyło się w Pradze w dniach 24-27 czerwca br. Reprezentowali nas tam ? Pani Alicja Harackiewicz (Galeria Proarte modern & contemporary fine art gallery z Gdańska) oraz Pan Konrad Szukalski (Agra Art Dom Aukcyjny z Warszawy). Propagowali oni wśród uczestników konferencji z całego świata przede wszystkim informację o zmianie prawa wywozowego w Polsce. Pani Harackiewicz zaś ponadto promowała plany organizacji międzynarodowego festiwalu i targów sztuki w Trójmieście. Raport z Walnego Zgromadzenia CINOA (sporządzony przez Pana Szukalskiego) przedstawimy dokładniej w kolejnym biuletynie.
    Przypomnę także, że po wakacjach wznawiamy wraz z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych seminaria pt. ?PROBLEMATYKA AUTENTYCZNOŚCI DZIEŁ SZTUKI NA POLSKIM RYNKU - TEORIA * PRAKTYKA * PRAWO?. Odbędą się one w Warszawie: 14 września, 12 października, 7 listopada i 4 grudnia. Serdecznie zatem zapraszam do udziału.
    Na zakończenie chciałabym ponownie zachęcić do uczestnictwa we współorganizowanych przez Stowarzyszenie Antykwariuszy  Polskich i Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dwusemestralnych studiach podyplomowych oraz kursie ?Rynek sztuki i antyków?. Rekrutacja trwa do końca sierpnia, zaś zajęcia rozpoczynają się w październiku. Wykładowcami są przede wszystkim członkowie naszego Stowarzyszenia, dyrektorzy muzeów, wykładowcy z uniwersytetów ? a więc zarówno znamienici specjaliści, jak i praktycy. Polecam kontakt z sekretariatem SAP, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie studiów.

Zuzanna Migo-Rożek
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30