Biuletyn SAP nr 100 - 07/08.2008
    Z zaniepokojeniem stwierdzam, że organizację naszą co chwilę osaczają magiczne cyfry i wydarzenia wymagające od Zarządu i Prezesa niestety działań specjalnych. Spójrzmy: przed chwilą wręcz bo w poprzednim czerwcu, weszliśmy w rok Jubileuszu 10-lecia powstania SAP a Walne Zgromadzenie choć zwyczajne, ale i także, z tej okazji właśnie, nadzwyczajne wypadło akurat w momencie kulminacji obchodów 750-lecia lokacji Miasta Krakowa. Uczestnicząc w tym zajściu z życia naszej metropolii musieliśmy ?wnieść swój wkład?, a było nim zorganizowanie Krakowskiej Nocy Galerii i Antykwariatów SAP, uświetnione obecnością Prezesa CINOA Bo Knutssona. Okazał się on nie tylko ówczesnym ale i nowym prezesem- bo właśnie 28 czerwca 2008 na kolejnym Zgromadzeniu CINOA (vide obrazek 1) zatwierdziliśmy go na kolejną kadencję.   Znów jestem więc w tym biuletynie (vide obrazek 2) wraz z nim podobnie jak byłem w krakowskiej edycji przewodnika SAP wydanym z okazji 750-lecia. A to dlatego, że Walne Zgromadzenie SAP zorganizowane 13 czerwca 2008, w tym roku pod najlepszym krakowskim adresem (bo w Ratuszu, Rynek Główny 1) udzielając całemu Zarządowi absolutorium udzieliło go jednocześnie i mnie.

     Stało się tak zapewne dlatego, że wbrew powszechnemu przekonaniu, obiecywany od roku przewodnik polsko i anglojęzyczny po naszych galeriach i antykwariatach, wyszedł i trafił do rąk uczestników zebrania. Trafił on też niewiele dni później do rąk uczestników Zebrania CINOA w Paryżu, a Prezes CINOA miał dzięki temu szansę podać go jako wydawnictwo z którego wszyscy winni brać wzór : promuje ono bowiem już na okładce nazwę CINOA, a na takiej promocji wszystkim organizacjom uczestniczącym w tej międzynarodowej unii powinno bardzo zależeć, ponieważ CINOA rzeczywiście ?walczy jak lew? o zapewnienie najlepszego miejsca zrzeszonym w niej marszandom na światowym rynku sztuki i antyków. I rośnie w siłę. O przystąpienie do tej międzynarodowej unii ubiegają się kolejne organizacje. W Paryżu przyjęliśmy Hiszpanię, Rumunię i ? Rosję (sic!). Pytano mnie przy tej okazji czy nie będę miał ?osobne mnienie? na temat członków Rosji,  ale stwierdziłem, że wręcz przeciwnie. Rosja jest naszym sąsiadem z którym chętnie będziemy handlować. Dla podkreślenia naszych dobrych stosunków z Rosją (oraz ze względu na fakt, że prezes rosyjskiej organizacji, który przyjechał z rodziną, miał ładną i mówiącą dobrze po angielsku żonę) na kończącym zjazd Galowym Bankiecie siedziałem wraz z nim i jego rodziną przy wspólnym stoliku.
Zgromadzenie paryskie przebiegło zresztą w ogóle w atmosferze powszechnej zgody. Drobne animozje pomiędzy CINOA a poprzednim reprezentantem Francji, gdy role tę przejął obecnie nasz sympatyczny znajomy ze zjazdu w Krakowie Robert Guiot, zupełnie znikły. Przeprowadzona przez angielskiego prezydenta CINOA Henry Nevilla reforma zarządzania CINOA, w której bezpośredni zarząd ?wykonawczy? nie spoczywa w rękach prezesa, lecz w kierującej biurem CINOA Erice Bochereau, świetnie zdaje egzamin. Pozwala to  prezesowi bardziej zajmować się strategią organizacji i jej polityką na światowym rynku sztuki. To oczywiście także niebagatelne zajęcie, ale można je (choć też z trudem) pogodzić z prowadzeniem własnej Galerii, a więc zarabianiem pieniędzy. Problemy CINOA są podobne do problemów SAP. Może i w SAP należałoby pomyśleć o takim rozwiązaniu?
    Pytaniem stale wymagającym odpowiedzi, ciągle stawianym przez organizacje członkowskie jest ?co CINOA pożytecznego dla nas zrobiło i robi??. Ustalono, że Prezydent CINOA odpowie na to szczegółowo wyczerpującym listem, który w niedługim czasie wyśle. W programie obrad, w których uczestniczyłem, prezydenci organizacji zrzeszonych dostali na nie wyczerpującą i wg. mnie przekonywującą odpowiedź. Ale i tak samo CINOA, jak i jego prezydent musi podjąć wszelkie możliwe działania, aby wiedzę na ten temat upowszechnić wszystkimi możliwymi środkami.
    Myślę, że idąc za tym wzorem skonsultuję się z innymi członkami Zarządu i sformułujemy również list, który prześlę do wszystkich członków SAP. Zawarte w nim będą informacje o przebiegu i postanowieniach, jakie zapadły  na ostatnim Walnym Zgromadzeniu SAP w Krakowie 13 czerwca 2008.
    Życzę wszystkim państwu wakacji tak dalece udanych, że nawet jeśli opuścicie swoje placówki na zasłużony odpoczynek, nie wpłynie to na obniżenie wyników, jakie powinny Wam one przynosić.


Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30