Biuletyn SAP nr 109 - 06.2009
    Wśród wielu spraw  niepokojących antykwariuszy i klientów naszego rynku, stale zresztą poruszanych na łamach prasy, co niekorzystnie wpływa na koniunkturę ? jest problem falsyfikatów. Mimo, że parę lat temu wprowadzone zostały pewne regulacje prawne, które w swoim zamierzeniu miały położyć kres obecności falsyfikatów na rynku ? nie okazało się to być (w praktyce) wystarczająco skuteczne.

   Z tym większym więc zadowoleniem przyjęło nasze środowisko inicjatywę Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych zorganizowania trzydniowej konferencji pt. ?Fałszerstwa sztuki: teoria, praktyka, rynek, prawo?. Konferencja odbędzie się 18,19 i 20 listopada 2009 r. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie z udziałem w charakterze prelegentów znanych ekspertów z kraju i zagranicy: prawników, przedstawicieli policji, marszandów, muzealników, od lat zajmujących się tymi problemami. W najbliższych dniach program konferencji i możliwość udziału w niej ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.oozp.org.pl.
   W spotkaniach zespołu przygotowującego konferencję uczestniczył od początku z ramienia SAP Andrzej Ochalski. Profesor Wojciech Szafrański i on, zaprezentują w trzecim dniu konferencji referat zatytułowany ?Przeciwdziałania fałszerstwom ? nowe rozwiązania prawne?.
   Póki owych nowych, skuteczniejszych rozwiązań prawnych nie będzie, ważną rolę w przeciwdziałaniu fałszerstwom mogą odegrać marszandzi przestrzegając dotyczących tej sprawy własnych, wspólnie opracowanych reguł. Będę o nich mówił w swoim wystąpieniu na konferencji zatytułowanym ?Kodeks etyki antykwariusza, a sprawa fałszerstw?. Projekt nowego ujęcia uwzględniającego te reguły Kodeksu etyki antykwariuszy przygotowany przez     Wojciecha Niewiarowskiego przedstawiony będzie i dyskutowany na kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym SAP, które odbędzie się w Krakowie. Zebranie rozpocznie się we wtorek 23 czerwca w Krakowskim Ratuszu o godz. 12:00 (pierwszy termin) lub o godz. 12:15 (drugi termin).
    Poprzedni biuletyn SAP poświeciliśmy w całości ?historycznemu wydarzeniu? jakim była ceremonia zakończenia pierwszych w Polsce dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku ?Rynek sztuki i antyków? zorganizowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przy naszym udziale. Gdy piszę te słowa kończą się już zajęcia drugiej z kolei edycji tego kierunku. Jej rekrutujący się znów z całej Polski uczestnicy, dokonali już wyboru tematyki prac dyplomowych i przystąpili do ich przygotowania. A my (co widać na sąsiedniej stronie) rozpoczęliśmy rekrutację do jeszcze następnej - trzeciej już edycji studiów.
   Pomysł tych studiów, których realizację postanowiliśmy rozpocząć z okazji obchodów dziesięciolecia naszego Stowarzyszenia okazał się strzałem w dziesiątkę i zamierzamy go kontynuować. Poszerzając tę ideę o organizację seminariów tematycznych poświęconych różnym problemom interesujących marszandów i kolekcjonerów. To też temat do omówienia na naszym najbliższym Walnym Zebraniu.

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30