Biuletyn SAP nr 110 - 07/08.2009
   Biuletyn zacznę od przypomnienia wydarzenia niezwykle ważnego dla Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, które miało miejsce 23 czerwca 2009 roku w sali Teatru Ludowego w Ratuszu na Rynku Głównym w Krakowie. Mam tutaj na myśli oczywiście Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze SAP, na które tym razem członkowie naszego Stowarzyszenia przybyli bardzo licznie. Jest to o tyle ważne, iż owe zebranie wiele zmieniło w działalności SAP. Można by je wręcz nazwać przełomowym zarówno dla mnie, jak i dla Stowarzyszenia. Jak sama bowiem nazwa wskazuje było ono wyborcze. I ten fakt miał zasadniczy wpływ na jego rolę w kontekście wspomnianej powyżej ?przełomowości?. Przejdę więc do sedna sprawy. Postanowiłem (tym razem nieodwołalnie) wreszcie zrezygnować z funkcji Prezesa SAP ? o czym poinformowałem Zarząd już parę miesięcy temu i nie uległem namowom, aby zmienić decyzję. Nie kandydowałem wiec na to stanowisko.

    Korzystam z okazji, aby po kilku kadencjach (w sumie już dwunastu latach) stania na czele SAP serdecznie podziękować wszystkim członkom SAP za współpracę i okazywane mi przez te wszystkie lata zaufanie. Będę z nostalgią wspominał okres, w którym wspólnie zakładaliśmy SAP, wprowadzaliśmy naszą organizację do CINOA,  organizowaliśmy w Krakowie w 2001 roku światowy zjazd marszandów sztuki i antyków, czyli Walne Zgromadzenie CINOA itd.
   Chciałbym ponadto podziękować za zgotowane mi na zebraniu sympatyczne pożegnanie i przyznanie mi z inicjatywy nowego Prezesa symbolicznego tytułu Prezesa Honorowego SAP.
Przejdę już jednak do zaprezentowania wybranych nowych władz SAP. Prezesem SAP została rekomendowana przez cały ustępujący Zarząd ? nasza koleżanka Zuzanna Migo-Rożek, która brała czynny udział przy tworzeniu Stowarzyszenia i od początku jego działalności była obecna wśród członków Zarządu SAP. Została ona wybrana jednogłośnie przez wszystkich obecnych na zebraniu członków SAP. Ponadto do Zarządu SAP weszli: Janina Górka-Czarnecka, Małgorzata Lalowicz, Rafał Kamecki, Piotr Lengiewicz, Wojciech Niewiarowski, Andrzej Ochalski, Konrad Szukalski i Leszek Wąs. Spowodowało to, że średnia wieku członków Zarządu SAP obniżyła się o kilkanaście lat. Pierwsze zebranie nowego Zarządu, które odbyło się tuż po Walnym Zgromadzeniu wybrało na Wiceprezesów SAP: Janinę Górkę-Czarnecką i Andrzeja Ochalskiego, a na Sekretarza i Skarbnika SAP ? Wojciecha Niewiarowskiego.
    Całe Walne Zgromadzenie było niezwykle interesujące i obfitujące w ciekawe propozycje i sugestie ze strony członków. Protokół z zebrania, wraz z dokładnym jego przebiegiem i podjętymi uchwałami jest do wglądu na naszej stronie internetowej: www.antykwariusze.pl. Należy w tym miejscu wspomnieć, że było ono przeprowadzone niesłychanie sprawnie ? a stało się to dzięki powierzeniu prowadzenia zebrania Andrzejowi Starmachowi. Andrzej jest człowiekiem ?wielkiego? formatu (używam tego określenia nie tylko symbolicznie), że bez trudu panował nad salą.
   Po zakończeniu obrad odbyło się towarzyskie spotkanie w Kawiarni Ratuszowej, które miało już nieformalny charakter. Natomiast po nim odbyło się zebranie Zarządu SAP.
   Ponieważ Walne Zgromadzenie SAP odbyło się na parę dni przed Walnym Zgromadzeniem CINOA w Monachium, w którym swoje uczestnictwo już wcześniej zgłosiłem jako Prezes SAP ? wobec wyboru nowego Prezesa, Zarząd postanowił, że powinna pojechać również Zuzanna Migo-Rożek, a moim obowiązkiem będzie wprowadzenie jej do CINOA i zapoznanie z najważniejszymi dla nas osobami z kierownictwa tej organizacji.
   Walne Zgromadzenie CINOA (podobnie jak nasze) wybrało nowego Prezesa, którym został Belg ? Jan de Maere. Uzgodniłem z nim, że SAP zwróci się do niego z prośbą o przekazanie polskim władzom oficjalnej opinii CINOA dotyczącej zwiększenia obecności Polski na międzynarodowym rynku sztuki
   Na zakończenie chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię dotyczącą współorganizowanych przez nas Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Rynek sztuki i antyków. Obecnie trwa nabór do nowej, już III edycji studiów, który tak jak poprzednie spotyka się z żywym zainteresowaniem ze strony osób ? pochodzących z całej Polski i będących w różnym wieku. Przy trzeciej edycji, w celu umożliwienia zdobywania wiedzy również tym, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych ? postanowiono wprowadzić równolegle do Studiów Podyplomowych ? Kurs Rynek sztuki i antyków, który będzie miał praktycznie identyczny program, jak studia. Informację dotyczącą Studiów Podyplomowych oraz Kursu na kierunku Rynek sztuki i antyków zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (www.antykwariusze.pl).

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30