Biuletyn SAP nr 112 - 10.2009
    Wraz z zakończeniem wakacyjnych urlopów wszyscy antykwariusze i marszandzi wzięli się do pracy ze zdwojoną energią. Podobnie ma się też i sytuacja w naszym Stowarzyszeniu. Czas bowiem zacząć działać!

    Początkiem września odbyło się w nowej siedzibie SAP ? przy ul. Miodowej 41/12 w Krakowie ? I zebranie nowego Zarządu.. Spraw do omówienia i ustalenia mieliśmy wiele ? stąd było ono długie i mam nadzieję efektywne w skutkach.
    Zacznę może od poruszania jednego z naszych postanowień dotyczącego polityki komunikacyjnej oraz popularyzacji zarówno SAP jak i jego wszystkich członków. W tym celu planujemy przeprowadzenie modernizacji naszej strony internetowej www.antykwariusze.pl. Powstaną nowe działy i zamieścimy na niej więcej informacji. Szczególnie zostanie rozbudowany dział aktualności, w którym będą na bieżąco zamieszczane informacje z działalności SAP, ze świata sztuki itp. Proszę się również spodziewać na skrzynkach e-maliowych bieżących informacji w postaci przydatnego newslettera. Ponadto na stronie internetowej zostanie rozbudowany Katalog dotyczący członków SAP ? zostaną w nim umieszczone (oprócz dotychczasowych danych) informacje: numery telefonów, linki do stron ich galerii, antykwariatów i opis profilu działalności. Prosimy o zgłaszanie danych jeżeli się zmieniły i różnią się od tych publikowanych na stronie. Planujemy również stworzyć praktyczny Poradnik z informacjami na temat m.in.: droit de suite, prawa wywozowego oraz z przykładowymi umowami komisu / kupna-sprzedaży. Będzie istniała również możliwość zadawania pytań ? poprzez formularz z kategoriami: eksperci/wywóz/droit de suite i inne w miarę potrzeb. Sekretariat podejmie ponadto działania dotyczące ?ożywienia? forum. W tym celu roześle do wszystkich członków ponownie loginy i hasła oraz logo SAP i CINOA, które wszyscy mogą umieścić na swoich stronach internetowych.
    Pragnę zauważyć, że ostatnio przybyło nam paru nowych członków ? co nas bardzo cieszy. Stąd też zamieściliśmy na stronie  wzór deklaracji członkowskiej dla potencjalnych przyszłych członków SAP, których polecają nam nasi dotychczasowi członkowie.
    Planujemy również rozszerzyć dotychczasową działalność SAP, która polegała ostatnio w dużej mierze na współorganizowaniu Studiów Podyplomowych na kierunku Rynek sztuki i antyków o organizację konferencji i wykładów tematycznych z różnych dziedzin sztuki, na które zapraszać będziemy zarówno wszystkich członków SAP, jak i inne osoby zainteresowane światem sztuki.
Powyższe działania mają na celu reklamę SAP i pobudzenie do działania osób zrzeszonych. SAP musi o sobie na zewnątrz przypominać, aby było widać, że działa ? i to skutecznie - w interesie członków.
    Przejdę jednak do najważniejszej obecnie (i na szczęście znowu aktualnej) kwestii ? dotyczącej projektu ustawy - o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja dotyczy m.in. problematyki zmiany przepisów związanych z wywozem zabytków z terytorium Polski. Jak już wspomniałam w poprzednim biuletynie, w sejmie odbyło się w tym roku I czytanie tejże interesującej Antykwariuszy ustawy. Obecnie odbywają się spotkania konsultacyjne organizowane w celu zapoznania posłów z opiniami środowisk zawodowych zainteresowanych dobrym kształtem wspomnianej ustawy. SAP jest zapraszany na te spotkania i bierze w nich czynny udział. 1 września wraz z Panią Małgorzatą Lalowicz i Panem Jerzym Huczkowskim brałam udział w spotkaniu konsultacyjnym zwołanym przez Pana posła Andrzeja Sośnierza. 15 września w gmachu Sejmu RP odbyły się obrady Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektu pod przewodnictwem Pana posła Marcina Zawiły. Brałam w nich udział wraz z Panem Andrzejem Ochalskim i po burzliwych obradach ośmielę się stwierdzić, iż zainteresowanie posłów uchwaleniem ustawy z wprowadzeniem do niej zmian podyktowanych przez życie i przepisy unijne jest duże i wszystko wskazuje na to, że ustawa powinna wejść w życie do końca bieżącego roku.
    Mam nadzieję, że korzyści płynące z planowanego przystosowania ustawy do wzorców i standartów europejskich zaowocują korzyściami dla naszego rynku, nie tylko w zakresie obrotu "starą sztuką". Pewna liberalizacja i jednoczesne uproszczenie przepisów dotyczących wywozu mniej znaczących dla dziedzictwa narodowego przedmiotów zaliczonych do kategorii zabytków jest bardzo cenna, gdyż pozwoli wreszcie polskim marszandom, po pięćdziesięciu latach nieobecności, wziąć udział w międzynarodowym handlu  sztuki i antyków. A to może polepszyć kondycję ich placówek, aby mogły w większym stopniu zaangażować się w ratowanie od zniszczenia wielu zabytków, ich wyszukiwanie i konserwację. Zwiększy się też ilość turystów zagranicznych, odwiedzających polskie miasta zaliczane do światowych centrów kultury, a więc i przychody budżetów tych miast, niezbędne dla kultury tej ratowania. Wszędzie na świecie, jednym z motywów  odwiedzin takich miast przez zagranicznych gości jest odwiedzanie miejscowych galerii, antykwariatów i targów staroci, gdzie większość przedmiotów zagraniczni turyści mogą kupić i wywieźć. Będzie to wreszcie możliwe w jakimś stopniu i w Polsce.

Zuzanna Migo-Rożek
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30