Biuletyny


Biuletyn SAP nr 86 - 04.2007
    Marcowe wydanie magazynu Sztuka.pl-Gazeta Antykwaryczna dotarło do Państwa z reklamą jubileuszu X-lecia naszej organizacji zamieszczoną na IV okładce. W poprzednim Biuletynie SAP opisałem krótką historię powstania Stowarzyszenia i pierwszych lat jego działalności. Napisałem również, że wykorzystując nasz jubileusz, pragniemy dotrzeć zarówno do wszystkich polskich antykwariuszy i marszandów (nie tylko członków SAP), jak i do wszystkich polskich kolekcjonerów sztuki i antyków, a więc naszych potencjalnych klientów. Zarówno tekstem tamtego biuletynu, jak i graficznie w reklamie próbowaliśmy przypomnieć i podkreślić istotny fakt, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich są jednocześnie członkami Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d?Art, prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej marszandów sztuki i antyków z kilkudziesięciu krajów. Tym samym należą więc do organizacji, w której członkostwo obliguje do przestrzegania zawartych w statucie CINOA norm uczciwego handlu, gwarantujących zabezpieczenie, zarówno interesów marszandów, jak i ich klientów.

 
Biuletyn SAP nr 85 - 03.2007
Biuletyn wkrótce będzie dostępny.
 
Biuletyn SAP nr 84 - 02.2007
    Poprzednie zebranie Zarządu SAP odbyło się w dniu 9 grudnia na ?sesji wyjazdowej?, zorganizowanej z okazji kolejnych jesiennych Targów Sztuki w Warszawie. Na zebraniu tym kolega Andrzej Ochalski, wydelegowany przez nas na spotkanie Komitetu Narodowego ICOM (odbyło się ono w dniu 7 grudnia), przedstawił jego przebieg. Sesja ta poświęcona była zagadnieniu ?muzea a komercja?. Sprawa, którą miał prześledzić, dotyczyła ewentualnego udzielenia zgody osobom pracującym w muzeach na udział w opracowywaniu ekspertyz dla rynku sztuki. Nie przekazał nam nic pocieszającego. W wystąpieniach prelegentów dominowały opinie negatywne odnośnie takiego udziału. O wyniku rozmowy, którą wspólnie z koleżanką Małgorzatą Lalowicz przeprowadziliśmy w tej sprawie z p. Zofią Gołubiew, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, była już mowa w poprzednim biuletynie.

 
Biuletyn SAP nr 83 - 12.2006/01.2007
Biuletyn wkrótce będdzie dostępny.
 
Biuletyn SAP nr 82 - 11.2006
    Zacznę go od dobrych wieści. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, w której znajdują się korzystne dla nas, zdecydowanie zliberalizowane zapisy dotyczące wywozu dzieł sztuki i antyków (dokładniej ujmuje to artykuł Katarzyny Gieruli) - idzie do przodu. Wchodzi obecnie w fazę uzgodnień międzyresortowych, po których już tylko będzie miała miejsce znana nam (mnie i Kol. Ochalskiemu) ta część legislacyjnej drogi, w której ustawa jest przeprowadzana przez Sejmową Komisję Kultury. Miejmy nadzieję, że tym razem Komisja będzie dla nas łaskawa.

 
Biuletyn SAP nr 81 - 9/10.2006
Biuletyn wkrótce będdzie dostępny.
 
Biuletyn SAP nr 80 - 6/8.2006
Biuletyn wkrótce będdzie dostępny.
 
Biuletyn SAP nr 79 - 03/05.2006
    Uczestnicy Walnego Zgromadzenia CINOA, której to organizacji członkami są również wszyscy należący do naszego Stowarzyszenia, na swoim spotkaniu w Nowym Jorku w czerwcu ub.r. zajęli się sytuacją światowego rynku sztuki i antyków. Sytuacją, szczególnie w niektórych krajach europejskich, niepokojącą. Z opracowanych i przedstawionych na tym spotkaniu raportów, w tym i przygotowanego przez SAP, wynika, że od kilku lat odnotowujemy spadek obrotów na tym rynku. Jest on przede wszystkim spowodowany ogólną sytuacją ekonomiczną. Mimo że zaczyna się ona już poprawiać, to efektów takiego polepszenia na rynku sztuki będzie można oczekiwać dopiero po pewnym czasie.
    Spadek obrotów na naszym rynku jest też spowodowany wprowadzeniem w wielu krajach UE przepisów ograniczających swobodę handlu, a przez to przenoszących go często do tzw. ?szarej strefy?. Dotyczy to zwłaszcza niektórych przepisów regulujących przepływ towarów pomiędzy krajami UE. Przykładem szczególnie drastycznym są tu polskie przepisy określające zasady wywozu dzieł sztuki i antyków ważnych dla dziedzictwa narodowego. Głównie ze względu na bezsensowne zakwalifikowanie do tej kategorii dosłownie wszystkiego, a więc również obiektów na to określenie, w powszechnym przekonaniu społecznym, nie zasługujących. Na sytuację rynku wpływa też niekorzystnie wiele innych przepisów, które weszły w życie wraz z naszą akcesją do Unii. Niektóre z nich mają bardzo kontrowersyjny charakter - wielu naszych sąsiadów już się z nich wycofało. Droit de suite jest dobrym tego przykładem.
    Na wspomnianym nowojorskim spotkaniu CINOA podjęto program energicznych działań na rzecz obrony rynku europejskiego przed spadkiem obrotów, niekorzystnie wpływającym na budżet większości miast europejskich żyjących z turystów, wśród których osoby o zainteresowaniach kolekcjonerskich stanowią większość.

 
Biuletyn SAP nr 78 - 12.2005/01 i 02.2006
    Obchodzimy okrągły jubileusz 10-lecia GA. 15 grudnia 1995 r. znalazł się w sprzedaży jej numer ?0?, 15 marca 1996 r. kolejne wydanie opatrzone numerem 1, a w kwietniu nr 2-3. Piszę o nich w materiale dotyczącym jubileuszu Gazety. W biuletynie SAP natomiast, muszę poinformować Czytelników, że w kolejnej edycji (nr 4-5) z czerwca 1996 r. znalazł się mój list otwarty do Czytelników GA, w którym zawarty jest apel, cytuję: o powołanie na szczeblu ogólnopolskim jakiejś wspólnej organizacji antykwariuszy. Jest wiele spraw ważnych dla tego środowiska, do których załatwienia potrzebne jest wspólne działanie. Sądzimy, że nasza Gazeta mogłaby odegrać znaczącą rolę przy tworzeniu takiej organizacji.

 
Biuletyn SAP nr 77 - 10/11.2005
    W okresie przedwakacyjnym (pisałem o tym w poprzednim biuletynie) wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego ?w mocnych słowach?, aby w ciężkich dla rynku sztuki czasach Miasto Kraków udzieliło znaczącego wsparcia zarówno naszemu Stowarzyszeniu jak i wszystkim wywodzącym się z niego inicjatyw. Inicjatywy te mają charakter ogólnopolski, związane są jednak z Krakowem, w którym SAP i  Gazeta Antykwaryczna, nieformalny organ naszego Stowarzyszenia, mają swoją siedzibę. I które stanowią ważny element promocji Krakowa, biorąc też przecież udział w tym wielkim osiągnięciu naszego miasta, jakim było ściągnięcie tu w tym roku rekordowo wysokiej i wciąż wzrastającej liczby gości z kraju i ze świata, zostawiających tu swoje pieniądze, których poważna część zasila kasę miejską. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta była ogólnie bardzo pozytywna. Choć, co prawda, nie otrzymaliśmy konkretnego wsparcia, wskazano w niej drogi, poprzez które moglibyśmy się o nie ubiegać, apelując w tej sprawie do kolejnych jego agend. Co też czynimy.

 
Biuletyn SAP nr 76 - 7/9.2005
    W pierwszym dniu trwania 7. Ogólnopolskich Targów Antykwarycznych i Sztuki Współczesnej w Krakowie, 4 czerwca, odbyło się Walne Zebranie SAP. Ponieważ kilka tygodni wcześniej miały miejsce znane Państwu wydarzenia medialne związane z fałszywym obrazem F. Starowieyskiego Zjawa, jest rzeczą naturalną, że sprawy falsyfikatów zdominowały dyskusję. Przypomniane w niej zostały obowiązujące od kilku lat i przyjęte przez nas zasady, wedle których zobowiązaliśmy się, jako członkowie SAP (i CINOA), postępować w handlu dziełami sztuki i antykami. Nie powtórzę ich tutaj, ponieważ przytoczone są one w moim artykule (str. 66-67), podobnie jak podjęte postanowienie o przekazaniu do wyjaśnienia Sądowi Koleżeńskiemu i Komisji Etyki sprawy postawionego publicznie zarzutu pod adresem członka naszego Stowarzyszenia.

 
«PoczątekPoprzednia123456NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30