Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych:
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Poniżej prezentujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich.


Administrator danych osobowych:
Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich (zwane dalej: SAiMP)
al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
Kontakt telefoniczny tel. 12 632 7996
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z biurem SAiMP telefonicznie oraz e-mailowo (dane kontaktowe podane powyżej).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez SAiMP:
Dane będą przetwarzane w celu:
1. Ewidencji i promocji członków w bazie danych SAiMP, mieszczącej się w biurze SAiMP i prezentowanej na stronie internetowej SAiMP www.antykwariusze.pl, stronie internetowej CINOA www.cinoa.org oraz na listach przekazywanych m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Straży Granicznej.
2. Dopasowania preferowanego sposobu komunikacji: telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wystawiania legitymacji członkowskich.
4. Przesyłania informacji o zebraniach SAiMP, konferencjach, informacji o działalności pracy Zarządu, studiach podyplomowych i kursach współorganizowanych przez SAiMP, szkoleniach, zmianach w prawie dotyczących działalności członków SAiMP itp.
5. Promowania i zachęcania do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez SAiMP, patronatach itp.
6. Przechowywania informacji o żyjących i zmarłych członkach SAiMP, sporządzania prac naukowych, statystyk.
7. Analizy opłacania składek członkowskich, informowania o zaleganiu w opłatach członkowskich oraz w celu skreślenia z listy członków SAiMP
8. Finansowego wsparcia działań SAiMP.

Kategorie danych przetwarzanych przez SAiMP:
1. Imię (imiona) i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, tytuł, stanowisko, miejsce zatrudnienia (dane galerii sztuki, domu aukcyjnego, antykwariatu itp.), zdjęcia.
2. CV lub informacje o działalności na rynku sztuki naszych członków, formularz przyjęcia do SAiMP, zdjęcia do legitymacji oraz inne indywidualne informacje przesłane przez naszych członków do biura SAiMP,
3. Dane kontaktowe do domów aukcyjnych, galerii sztuki, antykwariatów itp. (adres strony www, telefony kontaktowe, e-maile, opisy działalności firm, logotypy itp.).
4. Dane niezbędne do zawierania i realizacji umów.
5. Informacje o wpłatach składek członkowskich.


Udostępnianie danych osobowych:
SAiMP może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:
Organom władzy, nadzorującym i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Członkowie SAiMP mają prawo wglądu i w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Czas przechowywania danych osobowych:
Dane będą przechowywane przez okres działalności SAiMP.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
1. Dostęp do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji, jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora.
2. Ograniczenie przetwarzania.
3. Żądanie niezwłocznego uzupełnienia, sprostowania danych.
4. Wniesienie skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym momencie (może się jednak ono wiązać z rezygnacją z członkostwa w SAiMP, gdyż wtedy może nie być możliwe prezentowanie i reklamowanie osób tychże członków na rynku sztuki).

Skąd SAiMP posiada dane?
SAiMP otrzymał dane w związku z przesłaniem wniosku o przyjęcie do SAiMP, lub poprzez przesłane przez Panią / Pana dodatkowe informacje, zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy Panią/Panem a SAiMP bądź instytucją w związku z realizacją projektów artystycznych, pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak Internet lub KRS.

Zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30