Kodeks Etyki Antykwariusza i Marszanda

 

KODEKS ETYKI ANTYKWARIUSZA I MARSZANDA (plik do pobrania)

 

obejmujący podstawowe zasady działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAiMP

PREAMBUŁA

 

   Antykwariusz i marszand korzysta z praw i stosuje się do obowiązków sformułowanych w statucie SAiMP, dostępnym m.in. na www.antykwariusze.pl. Jednakże istnieją jeszcze, nie ujęte w statucie, zasady i praktyki, które powinien stosować w prowadzonej przez siebie galerii, antykwariacie lub domu aukcyjnym. W niniejszym dokumencie zostały one spisane i powinny być traktowane jako obowiązujące dla wszystkich, zrzeszonych w SAiMP oraz rekomendowane dla niezrzeszonych parających się obrotem dziełami sztuki. W przypadkach nieopisanych należy zawsze odnosić się do obowiązującego prawa i do ogólnych zasad etycznych, jakie niewątpliwie powinien stosować w swej pracy każdy z antykwariuszy i marszandów. Należy pamiętać, że ich postępowanie jak i działalność instytucji, którymi kierują są stale oceniane zarówno przez klientów jak i przez środowisko.


1. Działalność antykwariusza odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem, tzn. poprzez zarejestrowaną firmę, posiadającą siedzibę i adresy umożliwiające jej identyfikację.
2. Antykwariusz prowadzący sprzedaż komisową w równym stopniu dba o interesy osoby deponującej obiekt w galerii jak i osoby kupującej. Antykwariusz zobowiązany jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji swojej działalności, a w szczególności przyjmować lub kupować obiekty w oparciu o obowiązujące prawo (wzory umów, zawierające niezbędne dane są umieszczone na stronie SAiMP  www.antykwariusze.pl).
3. Antykwariusz powinien posiadać polisy ubezpieczeniowe, które w optymalny sposób zabezpieczają interesy klienta deponującego obiekty w galerii jak i samą galerię.
4. Antykwariusz nie może uczestniczyć, bez względu na okoliczności, bezpośrednio lub pośrednio w nielegalnym obrocie dziełami sztuki.
5. Antykwariusza obowiązuje rzetelność w wycenie obiektów dostarczanych przez klientów. Klient ma prawo wiedzieć, jaka jest szacunkowa wartość przedmiotu, natomiast w przypadku sprzedaży cena wynika z ustaleń pomiędzy stronami.
6. Obiekty przeznaczone do sprzedaży są w galerii odpowiednio przechowywane i eksponowane. Każdy z nich posiada dane pozwalające na jego identyfikację, wraz z ceną. Jeżeli obiekty nie posiadają metek z cenami, w widocznym miejscu galerii jest wyłożona lista je zawierająca.
7. Jeżeli galeria zajmuje się obrotem oryginalnymi obiektami i kopiami, antykwariusz zobowiązany jest w jednoznaczny sposób oznaczyć obiekty, tak by nikt nie mylił kopii z oryginałami.
8. Antykwariusz dostarcza potwierdzenie zawarcia transakcji kupna - sprzedaży (paragon z kasy fiskalnej, fakturę) wraz (jeżeli to możliwe) z dokumentem stwierdzającym autentyczność sprzedanego dzieła. Jeżeli takowego nie posiada przekazuje klientowi informacje o ekspercie, który może autentyczność potwierdzić.
9. Antykwariusz, jeżeli to możliwe, powinien korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów posiadających uprawnienia do wykonywania swojego zawodu lub osób, które są niekwestionowanymi autorytetami w swojej dziedzinie. Opinie pisemne ekspertów powinny spełniać standardy nałożone przez SAP (wytyczne dotyczące wymogów ekspertyzy znajdują się na stronie www.antykwariusze.pl). W przypadku zastrzeżeń do opinii eksperta antykwariusz otwarcie prezentuje swoje stanowisko i przedstawia swoje racje.
10. Współpracując z ekspertem antykwariusz dba o jego autorytet. Jakakolwiek krytyka efektów pracy eksperta musi mieć charakter merytoryczny i wsparty dowodami oraz w pierwszej kolejności jemu właśnie powinna być przedstawiona.
11. W przypadku współpracy pomiędzy galeriami oryginalność dzieł jest potwierdzona przed przekazaniem do innej galerii. Niedopuszczalne jest podważanie wiarygodności opinii na temat autentyczności dzieła otrzymanego ze współpracującej galerii bez ewidentnych dowodów, tym bardziej w sposób publiczny.
12. Antykwariusz szanuje koleżanki i kolegów - nie podważa, tym bardziej publicznie, ich wiedzy i kompetencji. W sytuacjach konfliktowych dąży do ich załagodzenia przede wszystkim poprzez merytoryczne rozstrzyganie sporów. W przypadku posiadania wiedzy, co do której istnieje możliwość, że jest pożądana przez właściciela innej galerii, gdyż wpłynie na jego decyzje, przekazuje mu ją niezwłocznie.
13. Antykwariusz zobowiązany jest do przestrzegania tajemnic handlowych, a w szczególności danych klientów dokonujących transakcji w galerii.
14. Antykwariusz powinien w widocznym miejscu umieścić informacje o wszelkich dodatkowych opłatach obowiązujących w antykwariacie, galerii lub domu aukcyjnym, o przepisach prawa, które nakładają na galerie dodatkowe obowiązki identyfikacyjne klientów będących stronami transakcji oraz o ogólnych zasadach wywozu dzieł sztuki za granicę.
15. Antykwariusz uczestniczy w życiu publicznym i dba o dobre imię swojego środowiska, propaguje wiedzę o kulturze plastycznej i dobrych praktykach w funkcjonowaniu obrotem dziełami sztuki.

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30