Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP z dnia 06.06. 2007 w Krakowie
    Miejsce zebrania: SALA FONTANY, MUZEUM HISTORYCZNE

   Ze względu na brak quorum, zebranie nie odbyło się w pierwszym planowanym terminie: 6.06 o godz. 11.00, tylko w drugim, o godzinie 11.30.

    Prezes SAP ? Jerzy Huczkowski otwierając zebranie przywitał członków stowarzyszenia, a wśród nich Pana Bo Knutssona ? Prezesa CINOA oraz Pana Dyrektora O.O.Z.P. - Piotra Ogrodzkiego, który uczestniczył w przygotowywaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków. Na prowadzącego zebranie Prezes zaproponował Kolegę Marka Mielniczuka, którego kandydatura została jednomyślnie przyjęta. Kol. M. Mielniczuk rozpoczął prowadzenie zebrania zgodnie z przesłanym wcześniej porządkiem obrad, który został przez uczestników zebrania zaakceptowany.

 W pierwszym punkcie porządku dyrektor Piotr Ogrodzki zapoznał uczestników zebrania z postępem prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków. W przyjętym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekcie zmienione są przepisy dotyczące wywozu zabytków, które zostały dostosowane do podobnych przepisów w innych krajach UE. Nie wymagają zezwolenia na wywóz przedmioty, które są starsze niż (tu dla różnych przedmiotów są różne kryteria wieku), ale jednocześnie, których wartość nie przekracza pewnej kwoty podanej w Euro. Na przykład w przypadku malarstwa obrazy starsze niż 50 lat ale o wartości mniejszej niż 10 tysięcy euro nie wymagają zezwolenia na wywóz. W ożywionej dyskusji poruszono między innymi konieczność zniesienia (obniżenia) 25% opłaty wymaganej przy wydawaniu zezwoleń na wywóz oraz sprawę związane z formalnościami przy przywozie do Polski dzieł sztuki i antyków tak, aby mogły one następnie zostać wywiezione. Zwrócono też uwagę na potrzebę zmiany przepisów dotyczących wywozu map.
   Prezes CINOA, który wystąpił bezpośrednio po Dyrektorze Ogrodzkim Stwierdził, że nowe przepisy będą miały nie tylko wielkie znaczenie dla włączenia polskich marszandów do udziału w rynku światowym, ale również dla promocji polskiej sztuki i polskich artystów w świecie. Stwierdził z zadowoleniem, że polski rynek sztuki i antyków, z którym zapoznał się w czasie nocnej wizyty w galeriach i antykwariatach krakowskich rozwija się i ma szansę stać się interesującym partnerem dla marszandów z UE. CNOA wyraża gotowość udzielenia polskiej organizacji marszandów wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie nawiązywania kontaktów ze światowym rynkiem.

    W kolejnym punkcie obrad Prezes SAP Jerzy Huczkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniego walnego zgromadzenia do obecnego.
1. Wydrukowano plakat (naklejkę) informującą o przynależności do SAP (CINOA), lecz stosunkowo mało osób odebrało ją dotychczas i umieściło w swoich placówkach, a w związku z zadaniami i uprawnieniami jakie staną przed nami po chwaleniu nowej ustawy informacja taka będzie niezbędna.
2. Sprawa stworzenia listy rzeczoznawców rekomendowanych przez SAP znajduje się ciągle w impasie. Rozmowy jakie przeprowadzono z dyrektorami muzeów, aby w opracowaniu ekspertyz dzieł sztuki i antyków dla potrzeb rynku sztuki mogli uczestniczyć pracownicy muzeów nie dały pozytywnego rezultatu.
3. W porozumieniu z portalem artinfo i przy współpracy naszych nowych członków Kolegi Kameckiego i Kolegi Janika uruchomiono w tym portalu stronę internetową SAP www.antykwariusze.pl
4. Omawiając obchody X-lecia SAP prezes stwierdził, że plan zorganizowania targów sztuki w Krakowie niestety nie powiódł się gdyż zbyt mało osób odpowiedziało na apel w tej sprawie i wyraziło gotowość uczestnictwa.
5. Dla uczczenia X-lecia naszego stowarzyszenia postanowiliśmy natomiast przygotować i wydać przewodnik ? informator zawierający szczegółowe informacje o wszystkich członkach naszego stowarzyszenia i ich ofertę. Przewodnik w wersji krakowskiej ukazał się 1 czerwca, co było związane z wprowadzeniem jako imprezy towarzyszącej kulminacji obchodów 750-lecia lokacji Krakowa w dniu 5 czerwca, ?Krakowskiej Nocy Galerii i Antykwariatów Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich?. Przewodnik ogólnopolski znajduje się w końcowej fazie opracowania i powinien ukazać się przed 1 lipca.
6. Obchody X-lecia obejmą też inne ośrodki w Polsce. Planowane są kolejne w okresie jesiennym w Warszawie, gdzie osobą odpowiedzialną za ich przygotowanie jest Kol. Marek Mielniczuk oraz we Wrocławiu, gdzie zajmować się ich przeprowadzeniem będzie Kolega Henryk Horszowski. W sprawie obchodów wrocławskich w rozmowie, którą Kolega Horszowski i Prezes SAP przeprowadzili z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dudkiewiczem, przekonaliśmy się, że jest on bardzo zainteresowany rozwojem rynku sztuki i antyków w swoim mieście i można liczyć na jego poparcie dla naszych inicjatyw.
W kolejnym punkcie obrad kolega Wojciech Niewiarowski przedstawił stan finansów SAP w oparciu o bilans na rok 2006 przygotowany przez księgową SAP Bernadttę Wendę. Rok 2006 zakończył się deficytem 7.364,04 PLN, którego 2.511,96 pokryto z nadwyżek z lat ubiegłych, pozostało 4.852,08PLN. Deficyt wynikł z niepłacenia w terminie składek SAP przez członków, których jest obecnie ponad 100 osób. Roczna składka wszystkich członków SAP pokryłaby koszty utrzymania biura w wysokości 41.835,71 PLN ? jednak wiele osób jej nie zapłaciło.

   W dyskusji jaka nastąpiła w tej sprawie zarówno Kolega Niewiarowski jak i Prezes Zarządu SAP i jego Wiceprezes Zarządu stwierdzili, że Zarząd musi zatem podjąć radykalne działania na rzecz ściągnięcia zaległych składek. W stosunku do nie płacących składek, musi się zastosować środki przewidziane w statucie, do skreślenia ich z listy członków włącznie. Nie może istnieć taka sytuacja, w których część kolegów musi pokrywać koszta członkowstwa w CINOA (płacimy tam za każdego członka składkę), kolegów nie płacących.

   W następnym punkcie Kolega Niewiarowski omówił zaawansowanie prac w tworzeniu strony internetowej www.antykwariusze.pl i towarzyszącej jej liście dyskusyjnej. Przedstawił różne sposoby posługiwania się nią umożliwiające również i taką, w której dostęp do odpowiedniej podstrony mieli by tylko członkowie SAP. Strona jest tworzona i będzie administrowana przez artinfo.pl.
Kolejnym, który zabrał głos był przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Tomasz Otrębski, który zgłosił wniosek przyjęcia sprawozdania zarządu oraz sprawozdań finansowych.

    Na zebraniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała I - Zebrani zatwierdzili sprawozdanie Prezesa SAP z działalności Zarządu za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia do obecnego ? przyjęli jednomyślnie.
Uchwała II ? Zebrani zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2006 uchwalając jednocześnie, że strata za 2006 rok w wysokości 7.364.04 zostanie pokryta z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 2.11.96 oraz wpłat z tytułu składek członkowskich i innych w roku 2007 - przyjęto jednomyślnie.
Uchwała III ? Zebrani uchwalają, że składki członkowskie mają być płacone w terminie za pierwsze półrocze do 31 stycznia, zaś za drugie półrocze do 30 czerwca ? przyjęto jednomyślnie przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Uchwała IV ? w związku z pokryciem dodatkowych kosztów, związanych z jubileuszowym wydawnictwem: przewodnikiem po ?Polskich Galeriach i Antykwariatach Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich?, zebrani uchwalili, że każdy członek wpłaci dodatkową składkę jubileuszową wynoszącą 250PLN lub 150PLN w zależności od ilości miejsca jakie w wydawnictwie poświęcone będzie danemu członkowi.
Uchwała V ? Zebrani uchwalili składkę wpisową dla nowych, przystępujących w poczet SAP w wysokości 100PLN. ? zostaje przyjęta jednomyślnie.


   W ramach dyskusji dotyczącej bieżących spraw SAP poruszono następujące tematy:
? Prezes zaapelował do kolegów, aby w swoich ośrodkach podjęli starania o wprowadzenie do SAP nowych członków, spełniających wymagania regulaminowe.
? Na pytanie czy członkami SAP mogą być pracownicy domów aukcyjnych i galerii a nie tylko ich właściciele, stwierdzono, że mogą, ponieważ statut takiej możliwości nie wyklucza.

    Na zakończenie zebrania odbył się bankiet przygotowany dzięki staraniom Marioli i Krzysztofa Janarek, w którym również uczestniczył Prezes CINOA ? Bo Knutsson.
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30