Studia i edukacja


Rekrutacja - "Rynek sztuki i antyków" - 2020

Umbanda 200x150 cm 2016 mRekrutacja na XVI edycję studiów podyplomowych i kursu "Rynek sztuki i antyków" zakończona.

Pczątek zajęć - wrzesień/październik 2020 r., koniec zajęć - czerwiec 2021 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego przesunięcia terminu rozpoczęcia studiów i kursu o parę miesięcy (w przypadku nawrotu pandemii jesienią 2020 r.). W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego początek studiów zostanie wyznaczony np. na listopad, grudzień 2020 r. lub nawet na luty 2021 r. O wszelkich zmianach osoby zapisane będą informowane na bieżąco.

 Osoby które nie zdążą zapisać się na studia podyplomowe/kurs "Rynek sztuki i antyków" zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowego kursu "Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne", którego druga edycja rozpocznie się jesienią 2020 r.


Osoby zainteresowane zachęcamy do pośpiechu, gdyż zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc, po którym wpisujemy już tylko na listę rezerwową.

Program zajęć i informacje ogólne -- plik do pobrania

 
Rekrutacja - II-ga edycja kursu - Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne

04-gieraga2

 

Osoby które ukończyły studia podyplomowe/kurs "Rynek sztuki i antyków" lub posiadające podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku sztuki - zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowego kursu "Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne".

II-ga edycja kursu - rekrutacja trwa.

Zostało już tylko parę ostatnich wolnych miejsc (aktualizacja na dzień 19.08.2020 r.)

 

Czas realizacji kursu - od października 2020 r., do stycznia 2021 r. (6 zjazdów weekendowych).

 *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego przesunięcia terminu rozpoczęcia studiów i kursu o parę miesięcy (w przypadku nawrotu pandemii jesienią 2020 r.) lub przeprowadzenia zajęć w systemie e-learningowym. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego początek studiów może zostać wyznaczony np. na listopad, grudzień 2020 r. lub nawet na luty 2021 r. O wszelkich zmianach osoby zapisane będą informowane na bieżąco.

*   Program zajęć i informacje ogólne - plik do pobrania

 

 

Kurs „Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne” organizowany jest wspólnie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich, zrzeszające przedstawicieli domów aukcyjnych i największych galerii działających w Polsce. 

W trakcie zajęć wykładowcy będą kładli nacisk na prezentowanie walorów ekonomicznych obiektów artystycznych dostępnych na rynku i przekażą studentom wiedzę umożliwiającą samodzielną ocenę ich atrakcyjności  jako alternatywnych dóbr inwestycyjnych. 

Do udziału w kursie szczególnie zachęcamy osoby, które mają już podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku sztuki. Tym zaś, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką, sugerujemy zwrócenie uwagi na studia podyplomowe „Rynek sztuki i antyków”, prowadzone w Krakowskiej Akademii od ponad 10 lat, których celem jest udostepnienie studentom podstawowej wiedzy na temat działania polskiego i światowego rynku sztuki. Ukończenie tych studiów daje dobre podstawy do poszerzenia wiedzy o zagadnienia z pogranicza sztuki i ekonomii.

Potencjalni uczestnicy: absolwenci studiów podyplomowych/ kursu „Rynek sztuki i antyków” oraz inne osoby posiadające podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku sztuki.

Cel: zapoznanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w dzieła sztuki z mechanizmami funkcjonowania rynku sztuki na różnych polach.

 

 

Liczba godzin ogółem: 75 (tj. 6 weekendowych zjazdów),
Cena kursu: 3 300 zł.
Wpisowe: 100 zł

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie zachęcamy do pośpiechu, gdyż w przypadku organizowanych przez nas studiów/kursów zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc, po którym wpisujemy już tylko na listę rezerwową.

Procedura zapisu na kurs:
Aby zapisać się na kurs, należy wysłać pocztą zgłoszenie na adres:

Centrum Studiów Podyplomowych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,
30-705 Kraków

 

Zgłoszenie na kurs powinno zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wzór do pobrania) na kurs,
- potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 100 zł (dane do wpłaty i numer konta znajdują się na wzorze formularza zgłoszeniowego).

Przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Informujemy, że zjazdy będą odbywać się średnio co dwa tygodnie w weekendy (tzn. w soboty i niedziele) w Krakowie. W sobotę zajęcia rozpoczynać się będą o godz 12:00 i trwać do godz ok. 19:00, zaś w niedzielę od ok. 9:00 do ok. 16:00. Cały kurs zajmie 6 weekendowych zjazdów.

Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich 
al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków 

www.antykwariusze.pl


Specjalista ds. studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków"
tel. 792 393 546
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Andrzej Gieraga (ur.1934) Relief, akryl, tektura, 80x80 cm

04-gieraga2

 

 

Program kursu

Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne

Autor programu:

dr Wojciech Niewiarowski 

 

I. WARTOŚCI EKONOMICZNE DZIEŁ SZTUKI  Z WYBRANYCH SEGMENTÓW RYNKU

 

1. Jak kształtowały się ceny prac malarzy akademickich i monachijskich na rynku antykwarycznym po 1989 roku?  

Wycena twórczości przedstawicieli malarstwa z przełomu XIX/XX w., reprezentujących akademizm jak Siemiradzki, Matejko, Bakałowicz oraz tzw. monachijczyków – Brandt, Wierusz-Kowalski i in. na rynku polskim i światowym.

 

2. Popularność przedstawicieli Młodej Polski na tle twórców Art Nouveau. 

Pozycja na rynku głównych reprezentantów Młodej Polski - Wyspiańskiego, Stanisławskiego i innych  na tle notowań światowych przedstawicieli malarstwa secesyjnego - Klimta, Schiele i in.

 

3. Polska awangarda pierwszej połowy XX wieku.     

Futuryści, kubiści i ekspresjoniści: Czyżewski, Markus, Chwistek, Pronaszkowie, Hulewicz, Witkacy, Rafał Malczewski i in.       

 

4. Nowy klasycyzm (szkoła wileńska) i symbolizm.

Rytm - Zak, Kramsztyk, Slendzinski oraz Malczewski, Hofman jako lokalne sławy.

 

5. Artyści z Krakowa – kapiści, koloryści, Kossakowie.

Pozycja rynkowa dzieł kapistów (Cybis, Czapski, Waliszewski, Rudzka-Cybisowa) i kolorystów krakowskich jak Szancenbacha, Weissa, Joniaka oraz ciekawe przypadki twórców spoza Krakowa jak Tadeusza Sprusiaka i Józefa Wasiołka; twórczość rodu Kossaków jako element inwestycji niskiego ryzyka.

 

6. Przyczyny wysokich notowań dzieł przedstawicieli Grupy Krakowskiej.

Geneza i skład I, II i III Grupy Krakowskiej, ocena twórczości ich przedstawicieli przez krytyków oraz notowania na przykładzie dzieł Sterna, Jaremy i in; fenomen Kantora jako artysty wielokulturowego.  

 

7. Łódzka awangarda i postkonstruktywizm od Strzemińskiego po współczesność  – obecna sytuacja rynkowa i perspektywy rozwoju tego segmentu rynku.   

Historia powstania kolekcji ar, analiza twórczości Strzemińskiego, Kobro i ich następców: Kunki, Modzelewskiego, Krygiera, Fijałkowskiego, Gieragi oraz obecnych postkonstruktywistów– Janyszka, Lis-Marcinkiewicz i innych - ewolucja cen ich obrazów.

 

8. Notowania polskich artystów żydowskich na rynku polskim i światowym.

Twórczość Maurycego Gottlieba, malarze przełomu wieków, Bruno Schulz, Artur Szyk, Jung Idisz i przedstawiciele awangardy (m.in. Adler, Szwarc, Berlewi), wybrani artyści okresu międzywojennego, metaloplastyka.

 

9. Ecole de Paris – modelowy przykład budowania nowego segmentu rynku sztuki.      

Historia utworzenia rynku promującego malarzy paryskich, głowni przedstawiciele nurtu i kolekcjonerzy ich  twórczości.

 

10. Sztuka powojenna – najwyżej wyceniani artyści, konfrontacja rynków: polskiego, europejskiego i amerykańskiego na podstawie światowych rankingów ostatniej dekady.    

Zestawienie notowań polskich artystów powojennych z karierami rynkowymi głównych przedstawicieli sztuki niemieckiej, angielskiej i amerykańskiej.

 

11. Inwestowanie w grafiki – metody identyfikacji, prawidłowy opis i mechanizmy wyceny; grafika artystyczna na aukcjach na świecie i w Polsce.  

Dawni mistrzowie (Dürer, Rembrandt, Piranesi, Goya) i klasycy nowoczesności, przedstawiciele polskiej grafiki artystycznej od końca XIX w. do współczesności, drzeworyt japoński; cechy odbitki graficznej decydujące o ocenie wartości.

 

12. Rzeźba nowoczesna i współczesna na rynku sztuki - rozwój historyczny, identyfikacja, ocena, udział w polskim rynku.          

Elementy historycznego rozwoju  dostępnych na rynku kategorii rzeźb; problematyka autorstwa, nakładu i jakości wykonania; omówienie obecności i atrakcyjności rzeźby na polskim rynku sztuki.

 

13. Fotografia kolekcjonerska– identyfikacja, opis, historia rozwoju, kolekcjonowanie i pozycja na rynku.      

Historia fotografii kolekcjonerskiej na świecie i w Polsce. Specyfika, cechy techniczne i artystyczne. Znaczenie i miejsce na rynku sztuki. Ceny i notowania.

 

14. Potencjał inwestycyjny drzemiący w obiektach rzemiosła artystycznego i użytkowego.  

Rozpoznawanie i hierarchizacja podstawowych cech wpływających na wartość obiektów rzemiosła artystycznego. Odmienność rynku światowego i polskiego - potencjał czy ograniczenie w inwestowaniu?

 

15. Sztuka polskiego plakatu – opis, historia rozwoju, znaczenie polskiej szkoły plakatu w kontekście międzynarodowym, wartość rynkowa i walory kolekcjonerskie.  

Najważniejsi twórcy polskiego plakatu, szacowanie, dostępność, rynek krajowy w kontekście notowań światowych.

 

16. Starodruki, inkunabuły i wydawnictwa współczesne – ozdoby gabinetów czy wyrafinowane  inwestycje?    

Definicje podkategorii obiektów, metody identyfikowania i opisu, ocena rzadkości, wycena i potencjał inwestycyjny drzemiący w starodrukach.

 

17. Sztuka naiwna- nowe pole do działania dla inwestorów.    

Od Celnika H. Rousseau do Nikifora i Ociepki, kolekcjonerzy, wystawy, wycena.

 

II. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RYNKU SZTUKI

 

18. Metody identyfikacji dzieł sztuki – rodzaje badań, wyniki i ich interpretacja.  

Prawidłowy opis, analiza formalna, analiza treściowa i interpretacja, analiza porównawcza, badania fizyko chemiczne, rtg, podczerwień, UV, umiejętność zastosowania i interpretacji badań identyfikujących czas powstania dzieła.    

 

19. Wpływ importu dzieł sztuki na polski rynek aukcyjny.    

Powiazania polskich artystów z krajami zachodnioeuropejskimi i Ameryką, eksplorowanie rynków zachodnio europejskich i amerykańskich przez polskich handlarzy, obiekty zagraniczne na polskich aukcjach.

 

20. Dokumenty na rynku dzieł sztuki.

Funkcjonowanie ekspertów na polskim rynku sztuki i rynkach zagranicznych, soft law oraz regulacje prawne związane z wyceną i oceną czasu powstania a także uporządkowanie terminologii związanej z działalnością ekspercką (opinie, ekspertyzy, oceny, wyceny, itd.) 

 

21. Rynek sztuki – wybrane zagadnienia prawne.  

Due diligence na rynku sztuki, status zabytku a współczesny rynek dzieł sztuki, regulacje wywozowe dotyczące dzieł sztuki, księgi ewidencyjne, współpraca uczestników rynku sztuki w przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotami dobrami kultury. 

 

22. Artinfo TOP 1000 - indeks rynku dzieł sztuki w Polsce.  

Omówienie wyników rynku dzieł sztuki w Polsce, obejmuje prezentację i analizę rankingów oraz wykresów i zestawień, w tym Artinfo TOP 1000, czyli spisu tysiąca najdrożej sprzedanych obiektów w historii rynku - od 1989 roku.

 

23. Weryfikacja statusu dzieł sztuki i antyków – korzystanie z internetowych baz danych i możliwości dalszej weryfikacji.      

Omówienie polskich i światowych baz danych służących do weryfikowania statusu prawnego dzieł sztuki; możliwości dalszej weryfikacji i postępowania w przypadku obiektów problematycznych.

 

24. Rola Internetu w sprzedaży dzieł sztuki.       

Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku sztuki wobec dynamicznie rosnących sprzedaży internetowych zarówno od strony kolekcjonerów jak i profesjonalnych sprzedawców.

 

25. Ocena kondycji rynku sztuki na podstawie aktualnych raportów firm monitorujących jak Artprice, TEFAF i innych.           

Najważniejsze raporty dotyczących aktualnej sytuacji rynku sztuki i wynikające z nich konkluzje.

 

26. Sztuka współczesna - dlaczego koło wyparło konia?    

Tematyka z obszaru rynku sztuki współczesnej i najnowszej. Przedstawione zostaną najciekawsze galerie z Polski i za granicy. Zarysowane sylwetki kilku najlepiej rokujących twórców tzw. młodego pokolenia. Postaramy się również znaleźć odpowiedź, czy kupowanie młodych artystów jest dobrym krokiem? Jak szukać by znaleźć? I co wpłynęło na tak radykalną zmianę w zainteresowaniach kolekcjonerskich ostatnich lat.

 

III. WALORY INWESTYCYJNE OBIEKTU ZNAJDUJACEGO SIĘ NA RYNKU SZTUKI

 

27. Dzieło sztuki jako inwestycyjne dobro alternatywne – historia inwestowania w dzieła sztuki i porównanie rentowność z innymi dobrami alternatywnymi.  

Historia inwestowania w dzieła sztuki na przykładach funduszy „Skóra na niedźwiedziu” i brytyjskiego funduszu emerytalnego kolei, fundusze inwestycyjne obecnie działające, m.in. The Fine Art Group , art banking (art investing) i wealth menagement, porównanie rentowności inwestycji w dzieła sztuki z S&P 500, obligacjami państwowymi i złotem.

 

28. Wskaźniki oceniające rentowności inwestycji w dzieła sztuki.    

Najważniejsze indeksy: Mei Moses, Artprice100 i Artprice Global oraz inne, także opracowania kształtujące opinie inwestorów.

 

29. Kolekcja sztuki, czyli praca nigdy się nie kończy.  

Na wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia z jakimi może spotkać się kolekcjoner i jego doradca, od określenia celu i kształtu kolekcji, poprzez zakup dzieła sztuki, po jego zabezpieczenie.

 

30. Fundusze inwestycyjne i emerytalne lokujące środki w dzieła sztuki.          

Fundusze inwestujące w dzieła sztuki, historia ich aktywności szczególnie w okresie kryzysu lat 80. XX wieku i działające obecnie, mechanizm funkcjonowania funduszy emerytalnych dla artystów i lokujących aktywa w dzieła sztuki. 

 

31. Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych na rynku sztuki.  

Zagadnienia psychologiczne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku sztuki ze  szczególnym uwzględnieniem problemów reakcji na straty, percepcji ryzyka w kontekście teorii perspektywy (m.in. hedonistyczne kadrowanie, efekt dyspozycji, efekt status quo) i błędów wynikających z heurystycznego myślenia oraz wpływu emocji. Dzięki zdobytej wiedzy słuchacze będą w stanie identyfikować systematyczne błędy w swoich decyzjach inwestycyjnych oraz analizować scenariusze inwestycyjne z uwzględnieniem wpływu emocji i pułapek związanych z przetwarzaniem informacji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu.

 

 

 
Podziękowania dla dr-a Jerzego Huczkowskiego

Dr Jerzy Huczkowski - pomysłodawca i wieloletni Kierownik Studiów Podyplomowych "Rynek sztuki i antyków" w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego przeszedł w stan spoczynku i zakończył swoją współpracę z Uczelnią.
Z tej okazji, Rektor i Kanclerz Akademii prof. nadzw. dr Klemens Budzowski oraz dr Elżbieta Majchrowska Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych, złożyli wizytę dr-owi Huczkowskiemu wręczając mu dyplom z podziękowaniem za pomysł i jego imponującą realizację. Oczywiście były też kwiaty i wydawnictwa Akademii. Spotkanie odbyło się w Krakowie dnia 21 listopada 2019 r.

Zarząd SAiMP dołącza się do serdecznych podziękowań dla dr-a Jerzego Huczkowskiego za jego wieloletni wkład w tworzenie i rozwój studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków".

Studia cieszą się stale wielkim powodzeniem i w związku z limitowaną ilością miejsc na roku, nie wszystkim zainteresowanym udaje się na nie dostać.
Dr Huczkowski przechodzi co prawda q stan spoczynku, ale na zawsze pozostanie patronem i mentalnym doradcą ww. studiów podyplomowych.
Od 2019 r. oficjalnym Kierownikiem ds. Studiów Podyplomowych "Rynek sztuki i antyków" została pani Janina Górka-Czarnecka, która od lat aktywnie wspierała w pracy dr-a Jerzego Huczkowskiego.
Warto przy okazji nadmienić, że w odpowiedzi na sugestie m.in. absolwentów „Rynku sztuki i antyków”, kontynuując udaną współpracę SAiMP z Krakowską Akademią, od 2019 roku utworzony został również dodatkowy kurs „Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne”, który jest niejako uzupełnieniem i kontynuacją dotychczasowych studiów. Obecnie trwa nabór już na drugą edycję tegoż kursu.​

 

Za zdjęciu od lewej: dr Jerzy Huczkowski, prof. nadzw. dr Klemens Budzowski, dr Elżbieta Majchrowska, Janina Górka-Czarnecka

Huczkowski-wręczenie

 
Nowy kurs - Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne

04-gieraga2

Osoby które nie zdążyły zapisać się na studia podyplomowe/kurs "Rynek sztuki i antyków" zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowego kursu "Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne".

 

Rekrutacja na I edycję kursu "Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne" niedługo dobiegnie końca. 

Na dzień 7 wrześnie ostało ostatnie 5 wolnych miejsc na  nowym kursie! Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do zapisów, gdyż lada dzień zamkniemy listę uczestników.

 

 

Początek zajęć - 19/20 października 2019 r. (I zjazd).

 

 

 

Program zajęć i informacje ogólne - plik do pobrania

 

Kurs „Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne” organizowany jest wspólnie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich, zrzeszające przedstawicieli domów aukcyjnych i największych galerii działających w Polsce. 

W trakcie zajęć wykładowcy będą kładli nacisk na prezentowanie walorów ekonomicznych obiektów artystycznych dostępnych na rynku i przekażą studentom wiedzę umożliwiającą samodzielną ocenę ich atrakcyjności  jako alternatywnych dóbr inwestycyjnych. 

Do udziału w kursie szczególnie zachęcamy osoby, które mają już podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku sztuki. Tym zaś, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką, sugerujemy zwrócenie uwagi na studia podyplomowe „Rynek sztuki i antyków”, prowadzone w Krakowskiej Akademii od ponad 10 lat, których celem jest udostepnienie studentom podstawowej wiedzy na temat działania polskiego i światowego rynku sztuki. Ukończenie tych studiów daje dobre podstawy do poszerzenia wiedzy o zagadnienia z pogranicza sztuki i ekonomii.

 

Potencjalni uczestnicy: absolwenci studiów podyplomowych/ kursu „Rynek sztuki i antyków” oraz inne osoby posiadające podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku sztuki.

Cel: zapoznanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w dzieła sztuki z mechanizmami funkcjonowania rynku sztuki na różnych polach.

 

 

Liczba godzin ogółem: 75 (tj. 5 weekendowych zjazdów), 

Cena studiów : 3 300 zł.

Wpisowe: 100 zł

Wpisowego nie muszą uiszczać absolwenci studiów podyplomowych/kursu „Rynek sztuki i antyków”.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie zachęcamy do pośpiechu, gdyż w przypadku organizowanych przez nas studiów/kursów zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc, po którym wpisujemy już tylko na listę rezerwową.

 
Rekrutacja - "Rynek sztuki i antyków" - 2019

Umbanda 200x150 cm 2016 mRekrutacja na XV edycję studiów podyplomowych i kursu "Rynek sztuki i antyków" - można zapisywać się już tylko na listę rezerwową!!!

- początek zajęć - październik 2019 r.

XV edycja będzie trwała od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.

 Limit miejsc to 25 osób!!

Osoby które nie zdążyły zapisać się na studia podyplomowe/kurs "Rynek sztuki i antyków" zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowego kursu "Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne".
 
Osoby zainteresowane zachęcamy do pośpiechu, gdyż zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc, po którym wpisujemy już tylko na listę rezerwową.

Program zajęć i informacje ogólne -- plik do pobrania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAiMP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki. 
W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.


Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAiMP -  (  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 
Informacja odnośnie kolejnej edycji studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków"

Sroka-Umbanda-200x150 cm 2016 m 

Kolejna, XV edycja studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków"  rozpocznie się planowo od października 2019 roku. 

Początek rekrutacji w kwietniu 2019 r.

Osoby, które kontaktowały się z nami celem zapisu na studia w ostatnich miesiącach i nie udało im się  zapisać na wcześneiejszą edycję (z braku miejsc), zostaną powiadomione  e-mailowo o rozpoczęciu rekrutacji.

 

 

 

 
Rekrutacja rozpoczęta - "Rynek sztuki i antyków" - 2018 r

Umbanda 200x150 cm 2016 m

 

Aktualizacja na dzień 22.11.2018 r - niesteyy z powodu braku czasu częśći wykładowców, nie zostanie uruchomiona nadprogramowa edycja studiów, która miała rozpocząć się w lutym 2019. Kolejna , XV edycja odbędzie się planowo od października 2019 roku (początek rekrutacji w kwietniu 2019 r.).

Rekrutacja na XIV edycję studiów podyplomowych i kursu "Rynek sztuki i antyków" zakończona!!!

- początek zajęć - październik 2018 r.

XIV edycja będzie trwała od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc to 25 osób!!
Na dzień 17 kwietnia 2018 roku pozostało już tylko 8 wolnych miejsc w grupie.
Osoby zainteresowane zachęcamy do pośpiechu, gdyż zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc, po którym wpisujemy już tylko na listę rezerwową.

Program zajęć i informacje ogólne - plik do pobrania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAiMP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.


Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAiMP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 

 
Rekrutacja - "Rynek sztuki i antyków" - 2018

Umbanda 200x150 cm 2016 m

Rekrutacja na XIV edycję studiów podyplomowych i kursu "Rynek sztuki i antyków" zakończona!!!

- początek zajęć - październik 2018 r.

XIV edycja będzie trwała od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc to 25 osób!!
Aktualizacja na dzień  22.11.2018 roku - niesteyy z powodu braku czasu częśći wykładowców, nie zostanie uruchomiona nadprogramowa edycja studiów, która miała rozpocząć się w lutym 2019. Kolejna edycja odbędzie się planowo od października 2019 roku (początek rekrutacji w kwietniu 2019 r.)
Osoby zainteresowane zachęcamy do pośpiechu, gdyż zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc, po którym wpisujemy już tylko na listę rezerwową.

Program zajęć i informacje ogólne - plik do pobrania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAiMP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.


Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAiMP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 

 
Aktualności

Szanowni Państwo,

działa już system zapisów elektronicznych na XIII edycję studiów podyplomowych, która rozpocznie się w październiku 2017 r.

Link do rejestracji elektronicznej:

https://rekrutacja-csp.ka.edu.pl/?_ga=2.197197551.1755286797.1495539700-1252952842.1494588808

 

Z poważaniem

Ewelina Jakóbczyk

 
Rynek sztuki i antyków - edycja XI (październik 2016 - czerwiec 2017)

Program zajęć - spis wszystkich wykładów z ilością godzin oraz  podziałem na semestry i miejscem zajęć - plik do pobrania

 
Rynek sztuki i antyków - od lutego rozpocznie się XII edycja kierunku

 

DobkowskiNaczynia połączone1971olejpłótno

 

Rekrutacja na XII edycję studiów podyplomowych i kursu "Rynek sztuki i antyków" zakończona!!!

- początek zajęć - luty 2017 r. 

Z racji bardzo dużego zainteresowania, a jednocześnie ograniczonej do 25 osób liczby miejsc w grupie studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków", podjęto decyzję, że wyjątkowo w lutym 2017 roku rozpocznie się kolejna, już XII edycja kierunku.

Rekrutacja została już zakończona, a osoby zainteresowane wpisujemy już tylko na listę rezerwową!!!

Kolejna - XIII edycja studiów - rozpocznie się w październiku 2017 r. (w maju rozpoczniemy oficjalnie rekrutację). Osoby, które nie zdążyły się zapisać na poprzednie, zachęcamy do kontaktu e-mailowego. Poinformujemy wówczas drogą e-mailową wszystkich wstępnie zainteresowanych o rozpoczęciu naboru.

 

XII edycja będzie trwała od lutego 2017 roku do stycznia 2018 roku (z przerwą wakacyjną).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc od ubiegłego roku to 25 osób!!
Osoby zainteresowane zachęcamy do pośpiechu, gdyż zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc (przy rekrutacji na ostatnie edycje studiów kończyliśmy je na ponad 2 miesiące przed czasem i nie mogliśmy przyjąć na nasze studia podyplomowe wszystkich chętnych).

 

Program i informacje ogólne - plik do pobrania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAiMP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.

Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAiMP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.


Autor programu i Kierownik Studiów "Rynek sztuki i antyków":
dr Jerzy Huczkowski (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 607 617 760)

Program:

1. Historia sztuki polskiej XIX i XX w.
2. Sztuka kolekcjonowania.
3. Charakterystyka podstawowych dzieł sztuki obecnych na rynku sztuki współczesnej.
4. Techniki graficzne - zajęcia praktyczne w pracowni graficznej.
5. Techniki malarskie - wizyty w pracowniach malarskich i ASP.
6. Techniki rzeźbiarskie - wizyty w pracowniach rzeźbiarskich.
7. Broń i prezentacja wybranych obiektów kolekcjonerskich.
8. Rzemiosło artystyczne na rynku sztuki w Polsce – uwarunkowania i specyfika.
9. Biżuteria.
10. Rzemiosło artystyczne na rynku sztuki w Polsce – uwarunkowania i specyfika.
11. Dawne meble.
12. Srebra i metale.
13. Dawne szkło użytkowe i artystyczne.
14. Tkaniny i dywany.
15. Judaica na polskim rynku.
16. Międzynarodowy rynek dzieł sztuki. Popyt, podaż i cena dzieł sztuki.
17. Międzynarodowy rynek dzieł sztuki. Historia powstania i organizacja.
18. Sprzedaż dzieł sztuki na aukcjach w Polsce.
19. Promowanie twórczości początkujących artystów na przykładzie programu opracowanego i wdrożonego przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki.
20. Otwarcie i prowadzenie galerii – założenia do business planu.
21. Polskie i międzynarodowe organizacje marszandów sztuki oraz pisma poświęcone sztuce.
22. Sztuka inwestowania w sztukę.
23. Wymagania dotyczące fotografii oferowanej do sprzedaży.
24. Polskie prawodawstwo dotyczące handlu sztuką i antykami.
25. Polskie i międzynarodowe systemy ochrony dzieł sztuki.
26. Reguły prawne i finansowe handlu sztuką w praktyce domu aukcyjnego, galerii i antykwariatu.
27. Udział artystów polskich w międzynarodowych wystawach sztuki w latach międzywojennych.
28. Twórczość Sotera Jaxy-Małachowskiego na tle polskiego malarstwa marynistycznego.
29. Wpływy sztuki orientalnej na ukształtowanie się nowego stylu w Europie.
30. Konserwacja zabytków – filmowe prezentacje wybranych prac.
31. Stare zabawki i inne oryginalne kierunki zainteresowań kolekcjonerskich.
32. Wybór i budowa kolekcji.
33. Szlachetne techniki fotograficzne na rynku sztuki.
34. Wykład autorski: Moje fotografowanie i kariera w USA.
35. Handel numizmatami – w antykwariacie i na aukcji.
36. Ceramika i porcelana europejska: produkcja i kolekcjonerstwo.
37. Prezentacja Galerii Starmach obecnej w Krakowie i na zagranicznych targach sztuki.
38. Prezentacja Galerii i Domu Aukcyjnego Nautilus.
39. Prezentacja Galerii Artemis.
40. Z doświadczeń domu aukcyjnego Rempex.
41. Kolekcjonowanie fotografii w Polsce. Muzeum Historii Fotografii.
42. Prawo własności intelektualnej w odniesieniu do rynku sztuki i antyków.
43. Stara książka, mapy i rękopisy na polskim rynku.
44. Psychologia rynku sztuki.
45. Sprzedaż dzieł sztuki przez Internet.
46. Fałszerstwa sztuki i zabytków.
47. Falsyfikaty na polskim rynku.
48. Fenomen targów sztuki na świecie. Ich historia, rozwój i misja.
49. Targi w Bazylei.
50. Kariera artysty w teorii i praktyce.
51. Panel dyskusyjny, interakcyjny – modelujący rynek sztuki.
52. Genealogia i heraldyka.
53. Portal Artinfo.
54. Wykład autorski: Collegium Maius.
55. Wykład autorski: Muzeum Narodowe w Krakowie.
56. Wykład autorski: Międzynarodowe Centrum Kultury.
57. Fotografia kolekcjonerska-możliwości i granice
58. Współczesny dizajn.
58. Rynek sztuki w systemie finansowym.
60. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
61. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
62. W jakie fotografie inwestować i gdzie wystawiać.
63. Aukcje dzieł sztuki na przykładzie aukcji fotografii Wojciech Fangora.
64. Nowe technologie. Wrażenia z francuskich galerii sztuki.
65. Testy semestralne oraz egzamin końcowy.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu.


Przypominamy, że:
Pierwsza edycja kierunku rozpoczeła się w marcu 2008 roku.
Druga - w październiku 2008 roku.
Trzecia i czwarta edycja rozpoczeły się równocześnie w paździeniku 2009 roku.
Piąta edycja - w paździeniku 2010 roku.
Szósta edycja - w listopadzie 2011 roku.
Siódma edycja - w październiku 2012 roku.
Ósma edycja - w listopadzie 2013 roku.
Dziewiąta edycja - w listopadzie 2014 roku.
Dziesiąta edycja - w październiku 2015 roku.
Jedenasta edycja - w październiku 2016 roku.
Dwunata edycja rozpocznie się w lutym 2017 roku.

Procedura zapisu na studia podyplomowe:
Instrukcja dotycząca rejestracji elektronicznej - plik do pobrania
W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni:
Rekrutacja elektroniczna dostępna jest pod linkiem:
http://csp.ka.edu.pl/interface/bin/
Podczas rejestracji elektronicznej należy uzupełnić swoje dane osobowe w elektronicznym arkuszu, wydrukować go, podpisać i wraz z dołączoną kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 2 zdjęciami legitymacyjnymi oraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego - wysłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) na adres uczelni.
Przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Opłatę za studia (całość lub pierwszą ratę - w zależności od wyboru) należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Całkowity koszt studiów podyplomowych i kursu wynosi 3800 zł i płatność tą można podzielić na 2 lub 4 równe raty (bez odsetek).
Liczba godzin lekcyjnych ogółem: 200 (w ramach 13 zjazdów weekendowych w roku).
Wpisowe: 100 zł

Informujemy, że zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w weekendy (tzn. w soboty i niedziele) w Krakowie. W sobotę zajęcia rozpoczynają się o godz 12:00 i trwają do godz ok. 19:30, zaś w niedzielę trwają od ok. 9:00 do ok. 16:30.
Pierwszy semestr będzie trwał od lutego do czerwca 2017 r., zaś drugi od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich
ul. Miodowa 41/12, 31-052 Kraków
tel. 12 632 79 96, 792 393 546
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.antykwariusze.pl

Ewelina Jakóbczyk
Specjalista ds. studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków"
tel. 792 393 546
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 
«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2020 Listopad 2020
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31