Studia i edukacja


Rynek sztuki i antyków - od lutego rozpocznie się XII edycja kierunku

 

DobkowskiNaczynia połączone1971olejpłótno

 

Rekrutacja na XII edycję studiów podyplomowych i kursu "Rynek sztuki i antyków" zakończona!!!

- początek zajęć - luty 2017 r. 

Z racji bardzo dużego zainteresowania, a jednocześnie ograniczonej do 25 osób liczby miejsc w grupie studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków", podjęto decyzję, że wyjątkowo w lutym 2017 roku rozpocznie się kolejna, już XII edycja kierunku.

Rekrutacja została już zakończona, a osoby zainteresowane wpisujemy już tylko na listę rezerwową!!!

Kolejna - XIII edycja studiów - rozpocznie się w październiku 2017 r. (w maju rozpoczniemy oficjalnie rekrutację). Osoby, które nie zdążyły się zapisać na poprzednie, zachęcamy do kontaktu e-mailowego. Poinformujemy wówczas drogą e-mailową wszystkich wstępnie zainteresowanych o rozpoczęciu naboru.

 

XII edycja będzie trwała od lutego 2017 roku do stycznia 2018 roku (z przerwą wakacyjną).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc od ubiegłego roku to 25 osób!!
Osoby zainteresowane zachęcamy do pośpiechu, gdyż zawsze szybko wyczerpuje się limit wolnych miejsc (przy rekrutacji na ostatnie edycje studiów kończyliśmy je na ponad 2 miesiące przed czasem i nie mogliśmy przyjąć na nasze studia podyplomowe wszystkich chętnych).

 

Program i informacje ogólne - plik do pobrania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAiMP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.

Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAiMP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.


Autor programu i Kierownik Studiów "Rynek sztuki i antyków":
dr Jerzy Huczkowski (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 607 617 760)

Program:

1. Historia sztuki polskiej XIX i XX w.
2. Sztuka kolekcjonowania.
3. Charakterystyka podstawowych dzieł sztuki obecnych na rynku sztuki współczesnej.
4. Techniki graficzne - zajęcia praktyczne w pracowni graficznej.
5. Techniki malarskie - wizyty w pracowniach malarskich i ASP.
6. Techniki rzeźbiarskie - wizyty w pracowniach rzeźbiarskich.
7. Broń i prezentacja wybranych obiektów kolekcjonerskich.
8. Rzemiosło artystyczne na rynku sztuki w Polsce – uwarunkowania i specyfika.
9. Biżuteria.
10. Rzemiosło artystyczne na rynku sztuki w Polsce – uwarunkowania i specyfika.
11. Dawne meble.
12. Srebra i metale.
13. Dawne szkło użytkowe i artystyczne.
14. Tkaniny i dywany.
15. Judaica na polskim rynku.
16. Międzynarodowy rynek dzieł sztuki. Popyt, podaż i cena dzieł sztuki.
17. Międzynarodowy rynek dzieł sztuki. Historia powstania i organizacja.
18. Sprzedaż dzieł sztuki na aukcjach w Polsce.
19. Promowanie twórczości początkujących artystów na przykładzie programu opracowanego i wdrożonego przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki.
20. Otwarcie i prowadzenie galerii – założenia do business planu.
21. Polskie i międzynarodowe organizacje marszandów sztuki oraz pisma poświęcone sztuce.
22. Sztuka inwestowania w sztukę.
23. Wymagania dotyczące fotografii oferowanej do sprzedaży.
24. Polskie prawodawstwo dotyczące handlu sztuką i antykami.
25. Polskie i międzynarodowe systemy ochrony dzieł sztuki.
26. Reguły prawne i finansowe handlu sztuką w praktyce domu aukcyjnego, galerii i antykwariatu.
27. Udział artystów polskich w międzynarodowych wystawach sztuki w latach międzywojennych.
28. Twórczość Sotera Jaxy-Małachowskiego na tle polskiego malarstwa marynistycznego.
29. Wpływy sztuki orientalnej na ukształtowanie się nowego stylu w Europie.
30. Konserwacja zabytków – filmowe prezentacje wybranych prac.
31. Stare zabawki i inne oryginalne kierunki zainteresowań kolekcjonerskich.
32. Wybór i budowa kolekcji.
33. Szlachetne techniki fotograficzne na rynku sztuki.
34. Wykład autorski: Moje fotografowanie i kariera w USA.
35. Handel numizmatami – w antykwariacie i na aukcji.
36. Ceramika i porcelana europejska: produkcja i kolekcjonerstwo.
37. Prezentacja Galerii Starmach obecnej w Krakowie i na zagranicznych targach sztuki.
38. Prezentacja Galerii i Domu Aukcyjnego Nautilus.
39. Prezentacja Galerii Artemis.
40. Z doświadczeń domu aukcyjnego Rempex.
41. Kolekcjonowanie fotografii w Polsce. Muzeum Historii Fotografii.
42. Prawo własności intelektualnej w odniesieniu do rynku sztuki i antyków.
43. Stara książka, mapy i rękopisy na polskim rynku.
44. Psychologia rynku sztuki.
45. Sprzedaż dzieł sztuki przez Internet.
46. Fałszerstwa sztuki i zabytków.
47. Falsyfikaty na polskim rynku.
48. Fenomen targów sztuki na świecie. Ich historia, rozwój i misja.
49. Targi w Bazylei.
50. Kariera artysty w teorii i praktyce.
51. Panel dyskusyjny, interakcyjny – modelujący rynek sztuki.
52. Genealogia i heraldyka.
53. Portal Artinfo.
54. Wykład autorski: Collegium Maius.
55. Wykład autorski: Muzeum Narodowe w Krakowie.
56. Wykład autorski: Międzynarodowe Centrum Kultury.
57. Fotografia kolekcjonerska-możliwości i granice
58. Współczesny dizajn.
58. Rynek sztuki w systemie finansowym.
60. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
61. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
62. W jakie fotografie inwestować i gdzie wystawiać.
63. Aukcje dzieł sztuki na przykładzie aukcji fotografii Wojciech Fangora.
64. Nowe technologie. Wrażenia z francuskich galerii sztuki.
65. Testy semestralne oraz egzamin końcowy.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu.


Przypominamy, że:
Pierwsza edycja kierunku rozpoczeła się w marcu 2008 roku.
Druga - w październiku 2008 roku.
Trzecia i czwarta edycja rozpoczeły się równocześnie w paździeniku 2009 roku.
Piąta edycja - w paździeniku 2010 roku.
Szósta edycja - w listopadzie 2011 roku.
Siódma edycja - w październiku 2012 roku.
Ósma edycja - w listopadzie 2013 roku.
Dziewiąta edycja - w listopadzie 2014 roku.
Dziesiąta edycja - w październiku 2015 roku.
Jedenasta edycja - w październiku 2016 roku.
Dwunata edycja rozpocznie się w lutym 2017 roku.

Procedura zapisu na studia podyplomowe:
Instrukcja dotycząca rejestracji elektronicznej - plik do pobrania
W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni:
Rekrutacja elektroniczna dostępna jest pod linkiem:
http://csp.ka.edu.pl/interface/bin/
Podczas rejestracji elektronicznej należy uzupełnić swoje dane osobowe w elektronicznym arkuszu, wydrukować go, podpisać i wraz z dołączoną kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 2 zdjęciami legitymacyjnymi oraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego - wysłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) na adres uczelni.
Przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Opłatę za studia (całość lub pierwszą ratę - w zależności od wyboru) należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Całkowity koszt studiów podyplomowych i kursu wynosi 3800 zł i płatność tą można podzielić na 2 lub 4 równe raty (bez odsetek).
Liczba godzin lekcyjnych ogółem: 200 (w ramach 13 zjazdów weekendowych w roku).
Wpisowe: 100 zł

Informujemy, że zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w weekendy (tzn. w soboty i niedziele) w Krakowie. W sobotę zajęcia rozpoczynają się o godz 12:00 i trwają do godz ok. 19:30, zaś w niedzielę trwają od ok. 9:00 do ok. 16:30.
Pierwszy semestr będzie trwał od lutego do czerwca 2017 r., zaś drugi od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich
ul. Miodowa 41/12, 31-052 Kraków
tel. 12 632 79 96, 792 393 546
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.antykwariusze.pl

Ewelina Jakóbczyk
Specjalista ds. studiów podyplomowych "Rynek sztuki i antyków"
tel. 792 393 546
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 
Rekrutacja na studia podyplomowe i kurs "Rynek sztuki i antyków"

DobkowskiNaczynia połączone1971olejpłótno

 

Rekrutacja na studia podyplomowe i kurs zakończona.

 RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW 2016/2017

 XI edycja kierunku rozpocznie się w październiku 2016 r.

Od maja 2017 r. zapraszamy do zapisów na kolejną, XII edycję studiów, która rozpocznie się w październiku 2017 r.!

 

 

Program i informacje ogólne - plik do pobrania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAiMP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.

Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy koniecznie skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAiMP - panią Eweliną Jakóbczyk (  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 

Zgłoszenia przyjmowane były do końca lipca.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przyjęcia według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc od tego roku to 25 osób!!

 

Autor programu i Kierownik Studiów "Rynek sztuki i antyków":
dr Jerzy Huczkowski (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 607 617 760)


Program:

 
Rekrutacja na X edycję studiów podyplomowych i kursu "Rynek sztuki i antyków" 2015/2016 zakończona

DobkowskiNaczynia połączone1971olejpłótno

 

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe i kurs została zakończona 30 września 2015 r.:

 RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW 2015/2016

 X edycja kierunku

 

 

Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy koniecznie skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAiMP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 

Program i informacje ogólne - plik do pobrania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.
Studia kończą się pisaniem i obroną pracy końcowej, której temat wybierany jest przez słuchacza z dowolnie wybranego działu, szeroko pojętego rynku sztuki.

Autor programu i Kierownik Studiów Rynek sztuki i antyków:
dr Jerzy Huczkowski (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 607 617 760)


Program:

 
Rekrutacja na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" 2014/2015


DobkowskiNaczynia połączone1971olejpłótno

 

Informujemy, że końcem października 2014 r. zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe i kurs:
RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW 2014/2015
IX edycja kierunku w Krakowie!

 

 

 

Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy koniecznie skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

Pierwszy zjazd przewidziany jest na 15 i 16 listopada 2014 r. Terminarz zjazdów wysyłamy e-mailowo.

Program i infromacje ogólne - plik do pobrania

 
Rekrutacja na studia podyplomowe i kurs "Rynek sztuki i antyków" 2013/2014 zakończona 15.10.2013 r.!!

DobkowskiNaczynia połączone1971olejpłótno

 

Zakończenie rekrutacji na

VIII edycję Studiów Podyplomowych i Kursu -

RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW 2013/2014

 

Kolejna rekrutacja rozpocznie się w maju 2014 roku

(początek zajęć IX edycji przewidziany jest na październik 2014 r.)

 

Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy koniecznie skontaktować się ze specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 

 
Rekrutacja - "Rynek sztuki i antyków" 2012/2013

Dobkowski_Naczynia_poczone

 VII edycja studiów podyplomowych i kursu TRWA!!!

RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW  2012/2013
VII edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych i Kursu

   
Zajecia rozpoczęły się w październiku 2012 r.

 

     Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy koniecznie skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 

   
    Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.

    Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
    W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.

 

 
Rekrutacja - "Rynek sztuki i antyków" 2012/2013

Dobkowski_Naczynia_poczone

 REKRUTACJA TRWA!!!

RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW  2012/2013
VII edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych i Kursu

   
Zajecia rozpoczną się w październiku 2012 r.

 

     Informujemy, że przed wypełnieniem formularza elektronicznego na stronie uczelni, należy koniecznie skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

 

   
    Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.

    Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
    W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.

 

 
Rekrutacja - "Rynek sztuki i antyków"

Dobkowski_Naczynia_poczone

 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Rynek sztuki i antyków 2011/2012
VI edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych i Kursu

   
Zajecia rozpoczęły się 26 listopada 2011 r.

 


   
    Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.

    Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
    W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.

    W tej edycji, ze względu na duże zainteresowanie poszukiwaniami dotyczącymi własnych korzeni, zostanie rozbudowany dział poświęcony genealogii.

 

 

 
Wykład otwarty - Wojciech Fibak

fibSzanowni Państwo,

informujemy, że w ramach wykładów na studiach podyplomowych Rynek sztuki i antyków, które współorganizujemy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, w najbliższą niedzielę odbędzie się wykład otwarty Wojciecha Fibaka ? znanego polskiego kolekcjonera. Temat wykładu: ?Jak tworzyłem swoją kolekcję?
W imieniu władz uczelni i Zarządu SAP, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym spotkaniem.

Odbędzie się ono 3 kwietnia (tj. w niedzielę) br. w siedzibie Krakowskiej Akademii na ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, w budynku A, w sali 227 o godz 15:00 w Krakowie.

 

 

Z poważaniem
Zuzanna Migo-Rożek
Prezes Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

oraz

dr Jerzy Huczkowski
Prezes Honorowy Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

 
Studia podyplomowe i kurs "Rynek sztuki i antyków"


Dwusemestralne Studia Podyplomowe i Kurs

Rynek sztuki i antyków

 

     Pierwsze w Polsce studia podyplomowe o takim profilu realizowane przy współpracy
z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAP,
która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.
    Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników
polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich,
zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi.
Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez
galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje,
czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.
    W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku,
więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia.
Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych,
gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się
z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.


Autor programu i Kierownik Studiów Rynek sztuki i antyków:
dr Jerzy Huczkowski (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

1. Historia sztuki polskiej XIX i XX w.
2. Historia polskiego kolekcjonerstwa
3. Charakterystyka podstawowych dzieł sztuki obecnych na rynku
4. Broń i rzemiosło artystyczne
5. Francuski rynek sztuki i antyków z perspektywy polskiego marszanda
6. Międzynarodowy rynek dzieł sztuki ? wybrane zagadnienia
7. Specyfika handlu sztuką w Internecie.
8. Polskie i międzynarodowe organizacje marszandów sztuki oraz pisma poświęcone sztuce
9. Polskie prawodawstwo dotyczące handlu sztuką i antykami
10. Polskie i międzynarodowe systemy ochrony dzieł sztuki
11. Reguły prawne i finansowe handlu sztuką w praktyce domu aukcyjnego, galerii i antykwariatu
12. Warsztat antykwariusza
13. Konserwacja zabytków ? filmowe prezentacje wybranych prac
14. Patologie rynku sztuki: falsyfikaty, obiekty pochodzące z przemytu lub kradzieży
15. Szlachetne techniki fotograficzne na rynku sztuki
16. Fotografia na aukcjach sztuki na świecie
17. Wymagania dotyczące fotografii oferowanej do sprzedaży
18. Kolekcje sztuki polskiej za granicą
19. Ceramika i porcelana w Polsce i na świecie: produkcja i kolekcjonerstwo
20. Ryzyko w ubezpieczaniu dzieł sztuki
21. Historia polskiego rynku sztuki współczesnej 1985-2009
22. Mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki współczesnej                                         
23. Formy promocji młodych artystów i ich dzieł w Polsce i świecie
24. Z doświadczeń domu aukcyjnego Rempex                                                             
25. Sztuka inwestowania w sztukę                                                                            
26. Wykłady autorskie specjalistów z różnych dziedzin sztuki                                
27. Sztuka a ekonomia
28. Prawo własności intelektualnej w odniesieniu do rynku sztuki
29. Genealogia i heraldyka
30. Judaica na polskim rynku
31. Nietypowe dziedziny kolekcjonerstwa
32. Seminarium dyplomowe

Rekrutacja:

Rekrutacja na studia podyplomowe i kurs Rynek sztuki i antyków 2011/2012 trwa!

Przypominamy, że:
Pierwsza edycja kierunku rozpoczeła się w marcu 2008 roku.
Druga - w październiku 2008 roku.
Trzecia i czwarta edycja rozpoczeły się równocześnie w paździeniku 2009 roku.
Piąta edycja  - w paździeniku 2010 roku.

 

Jeśli ktoś jest zainteresowany kierunkiem, informujemy, że kolejna edycja studiów podyplomowych i kursu, rozpocznie się w październiku 2011 roku.

Informacje odnośnie kursu i studiów podyplomowych  "Rynek sztuki i antyków"
można uzyskać telefonicznie lub e-mailem w Stowarzyszeniu Antykwariuszy Polskich.
Na poniższy adres należy również przesyłać zgłoszenia:

Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich                            
ul. Miodowa 41/12, 31-052 Kraków                                          
tel. 12 632 79 96, 792 393 546                            
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.antykwariusze.plCelem zgłoszenia swojej kandydatury na Studia Podyplomowe Rynek sztuki i antyków na rok 2011/2012, prosimy o przesłanie:
- formularza zgłoszeniowego,
- 2 zdjęć legitymacyjnych,
- kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Natomiast osoby zainteresowane uczestnictwem w Kursie Rynek sztuki i antyków w roku 2011/2012, prosimy o przesłanie:
- formularza zgłoszeniowego ze zdjęciem,
- 2 zdjęć legitymacyjnych.Studia podyplomowe Rynek sztuki i antyków - Liczba godzin ogółem: 210, Cena: 3 200 zł
Kurs Rynek sztuki i antyków - Liczba godzin ogółem: 200, Cena: 3 000 zł

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2011. Zachęcamy do uczestnictwa.


obraz_Guntner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnnAnna Güntner, Przerwa w podróży, 1968, 75x100


 
«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30